19. februar 2018

Yderligere potentialer for automatisering gennem RPA analyseres

KL, Digitaliseringsstyrelsen og Finansministeriet har valgt at analysere potentialet for at automatisere udvalgte manuelle processer i kommuner ved brug af Robotic Process Automation (RPA). Konsulentvirksomheden Devoteam er valgt til opgaven.

Viderebygning af SEP-projekt fra 2017

Analysen bygger videre på det fælleskommunale SEP-projekt fra 2017 vedrørende automatisering. Formålet er at komme et spadestik dybere og kortlægge relevante processer for automatisering i første omgang. De relevante processer, hvor der skal undersøges for potentialer i ved automatisering af manuelle processer er inden for økonomi, HR og personaleadministration. Der kan potentielt blive inkluderet et fagområde mere i analysen.  

Analysen gennemføres efter det såkaldte "Digital First"-princip. Det betyder, at udgangspunktet for analysen er med et fokus på, om optimering bedst muligt sker ved bedre brug af fagsystemerne eller ved brug af RPA.

Målet er at eftervise det samlede potentiale for RPA og at kortlægge processerne så detaljeret, at kommunerne i forlængelse af projektet kan implementere optimeringsforslagene via fx RPA på de udvalgte processer.

Fremtidsperspektiver i analysen

Analysen af potentialer for automatisering af manuelle processer skal munde ud i en drejebog, der skal illustrere implementeringsprocesserne for de processer, der findes egnet. Desuden kortlægger analysen, hvilke udfordringer der bedst muligt adresseres på fælleskommunalt/nationalt niveau.

Analysen gennemføres frem til april 2018 med deltagelse af Hillerød, Albertslund, Aalborg, Esbjerg og Haderslev.

Kom til temadag om analysernes resultater

Efter analyserne afholdes en temadag for alle landets kommuner med henblik på at formidle analysernes produkter. Temadagen er planlagt d. 9. maj 2018 og er for alle landets kommuner. Det er gratis at deltage, og arrangemetet vil foregå i KL-huset. Det endelige program offentliggøres d. 1. marts.

Tilmelding til den gratis temadag d. 9. maj i KL-huset.