26. februar 2018

Sammenbrud i de kommunale overenskomstforhandlinger

Forhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er brudt sammen mandag aften. Det er især spørgsmålet om løn, der er årsag til sammenbruddet. KL har tilbudt lønstigninger, som tager udgangspunkt i det private forlig fra sidste år. Men de faglige organisationer har stillet krav, som ligger langt herover.

"De kommunalt ansatte skal have en rimelig løn for deres vigtige arbejde. Derfor har vi gjort det klart, at vi er parate til at give lønstigninger med udgangspunkt i det private forlig fra sidste år. Men de faglige organisationer har fremlagt krav om lønstigninger på 9,15 procent – væsentligt højere end i den private sektor – og det kan vi ikke honorere. Det kan vi ikke se rimeligheden i, og det ville være samfundsøkonomisk helt uholdbart."

Sådan siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg og kommunernes topforhandler ved forhandlingerne om nye overenskomster for de kommunalt ansatte, om den væsentligste forklaring på, hvorfor forhandlingerne desværre er brudt sammen mandag aften.

Michael Ziegler rammer samtidig en tyk pæl gennem fagforbundenes ukorrekte fortælling om, at de har holdt sig tilbage og indgået "kriseoverenskomster" ved forhandlingerne i de senere år:

"Både ved overenskomstforhandlingerne i 2013 og 2015 indgik vi overenskomster, som har sikret de kommunalt ansatte en stigende realløn. Så der er absolut ikke tale om, at vi skylder dem noget nu."

Diskussion om spisepause er ikke relevant for kommunerne

Både Michael Ziegler og Steen Christiansen, næstformand i KL's Løn- og Personaleudvalg, ærgrer sig over, at forhandlingerne nu er brudt sammen. Ud over det helt urimelige lønkrav fra lønmodtagersiden var kravet om at indskrive betalt spisepause i overenskomsten også med til at kuldsejle forhandlingerne, hvilket undrer KL's forhandlere.                     

"Der har aldrig været diskussion om de ansattes spisepause i kommunerne, og derfor er det helt skævt, at det skal være et anliggende for vores overenskomstforhandlinger. Den må de faglige organisationer tage med de statslige arbejdsgivere," siger Steen Christiansen.

KL's forhandlere ser med stor bekymring på sammenbruddet.

"En konflikt er en særdeles alvorlig situation, som kommer til at berøre mange mennesker i det danske samfund, som for eksempel har børn i daginstitutioner og skoler eller pårørende, der modtager ældrepleje. Derfor vil jeg gerne slå fast, at vi er klar til at forhandle videre med lønmodtagerne, hvis de er parate til at fire på deres krav. Og vi vil gå meget konstruktivt ind i de drøftelser, som Forligsinstitutionen nu formentlig vil indkalde til," siger Michael Ziegler.