12. februar 2018

Pulje til kommunerne om flere tilbud samt støtte til yngre med demens

Sundhedsstyrelsen har i februar 2018 opslået en pulje til kommunerne 'Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens'. Ansøgningsfrist er den 26. april 2018, kl. 12.00.

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Puljen er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 mio. kr. i 2016-2019.

Styrke indsatsen over for pårørende til mennesker med demens 

Puljen skal styrke indsatsen over for pårørende til mennesker med demens ved:

  • at sikre en mere ensartet kvalitet i tilbuddene
  • at understøtte tilvejebringelse af meningsfulde tilbud, som er attraktive for den enkelte med demens
  • at understøtte en større fleksibilitet i tilbuddene.

Ovenstående sker bl.a. ved at sætte fokus på tilbud om støtte i aftentimerne og i weekenderne. Der vil være fokus på, at de pårørende og den enkelte med demens bliver inddraget i udviklingen af tilbuddene.

Puljen trækker på erfaringer

Puljen trækker på erfaringerne fra puljen 'Aflastning af pårørende til demente i egen bolig', som blev udmøntet i 2016. Der er som afslutning på denne pulje udarbejdet en evaluering, der bl.a. kan inspirere kommende projekter i den nye pulje: Evaluering af puljen 'Aflastning af pårørende til demente i egen bolig'

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan kun ansøges af kommuner – som kan søge alene, med andre kommuner eller sammen med andre organisationer.

Ansøgningsfrist: 26. april 2018, kl. 12.00

Læs mere om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Demens­handlingsplan: Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens (initiativ 12)