07. februar 2018

Professionsbachelorers faglige mobilitet

Formålet med dette analysenotat er at belyse bachelorernes tilknytning til arbejdsmarkedet og til kerneområderne for deres profession. Vi vil også komme ind på aldersfordelingen ved afslutningen af uddannelsen og omfanget og retningen af eventuel efterfølgende uddannelse.

Analysens hovedkonklusioner

 • Professionsbachelorerne arbejder forholdsvis ofte inden for deres kernebrancher 

 • Bachelorerne med beskæftigelse uden for kernebrancherne er ofte inden for den offentlige sektor eller med tilsvarende arbejdsfunktioner 

 • Omkring 10 pct. af professionsbachelorerne gennemfører en anden uddannelse i løbet af 10 år efter afslutningen af bacheloren 

 • Typisk gennemfører professionsbacheloren en uddannelse, som er en udbygning af bacheloren 

 • Omkring 90 pct. af professionsbachelorerne er i job i kernebrancher efter 10 år

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Professionsbachelorers faglige mobilitet (1)

 • LINK

  Momentum-artikel: "Mekanikere skifter oftere branche end pædagoger"