01. februar 2018

Nyt opslag af puljen Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at der er udmeldt anden og sidste opslag vedr. puljen Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Der er ansøgningsfrist den 26. marts 2018, kl. 12.00.

Puljen opslås for anden gang i januar 2018

Puljen er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 mio. kr. i 2016-2019.

Formålet med puljen er dels at understøtte et kompetenceløft i kommuner og regioner dels at sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis – både kommunalt og regionalt. 

Målgruppe: Fagprofessionelle og det faglige ledelsesniveau

Puljens målgruppe er de forskellige fagprofessionelle, som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som mennesker med demens er i berøring med og det faglige ledelsesniveau, som kan understøtte, at der sker en reel praksisændring.

Puljen udmeldes i to omgange og blev udmeldt første gang i foråret 2017.

Ansøgningsfrist 26. marts 2018, kl. 12.00.

Du kan læse mere om puljen her: Demenshandlingsplan: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (initiativ 22)