21. februar 2018

Nye vejledninger om anvendelse af standarder for udveksling af data i BPI

3 nye vejledninger hjælper forlag og leverandører med at bruge standarderne DK-LOM og DK-LTI i BPI-programmet. Standarderne sikrer, at data om digital læring kan udveksles mellem læringsplatforme og digitale læremidler – og læringsplatforme imellem.

Udveksling af data om læring

En central del af BPI-programmet er at sørge for tekniske standarder, der sikrer, at data om digital læring kan udveksles, dels mellem forskellige læringsplatforme, og dels mellem læringsplatforme og digitale læremidler.

I skolernes hverdag betyder det, at de rette data om læring er til stede på tværs af digitale læremidler, læringsplatforme og læringsforløb. Standarderne sikrer også, at pædagogisk personale og elever kan få læringsforløb og tilhørende produkter og resultater med sig ved job- eller skoleskift.

Nye vejledninger

To af de standarder for data, der anvendes i BPI, er DK-LOM og DK-LTI. Nu er 3 vejledninger i, hvordan man konkret bruger disse to standarder i BPI, tilgængelige på digitaliser.dk. De nye vejledninger er målrettet forlag, der udgiver digitale læremidler, og leverandører af læringsplatforme.

Vejledningerne er udviklet af BPI-programmets arbejdsgruppe for arkitektur og standardisering i et samarbejde mellem KL og STIL og med bistand fra Lakeside.

Metadatapolitikker

2 af de 3 vejledninger guider henholdsvis forlag og producenter af læringsplatforme i at lave metadatapolitikker.

I dette tilfælde er metadata de oplysninger og relevante egenskaber, der kan knyttes til et digitalt læremiddel eller et forløb, og som kan anvendes, når disse skal fremsøges, udveksles, evalueres og anskaffes. Af relevante egenskaber kan nævnes læremidlets eller læringsforløbets titel, formål, ophav, læringsmæssige indhold, målgruppe samt tekniske forudsætninger.

Metadatapolitikker er her en række retningslinjer, der definerer, hvornår der skal tilføjes metadata, hvilke værktøjer, der skal anvendes, og hvilke data, der skal tilføjes.

Se vejledningerne

De 3 vejledninger hænger tæt sammen med referencearkitekturen for BPI-programmet, som skal bidrage til at skabe en forståelse for dataudvekslingsstandarderne og deres anvendelse.

På Digitaliser.dk findes følgende ressourcebibliotekter for de tre standarder: DK-Cartridge, DK-LTI, DK-LOM.