28. februar 2018

Leverandører af læringsplatforme: Vi vil mere end målsætninger

Fælles Mål sættes ofte i front, når talen falder på læringsplatforme, mens andre muligheder træder i baggrunden. BPI-programmet har bedt leverandørerne fortælle, hvordan de vil understøtte Fælles Mål i fremtiden - og hvilke andre muligheder, platformene rummer.

Klar til forandringer

Læringsplatformene på Danmarks skoler vil være klar til at understøtte, at det pædagogiske personale arbejder med mål på en ny måde, fx når de 3.170 videns- og færdighedsmål i folkeskolelovens Fælles Mål gøres vejledende.

Sådan lyder det fra virksomhederne bag de fem læringsplatforme, der p.t. anvendes i folkeskolen – EasyIQ's SkolePortal, Itslearnings læringsplatform, Meebook, MinUddannelse (fra KMD/UVData) og MoMo (fra Systematic).

Og mens enkelte elementer, som den digitale elevplan, ligger fast i kraft af bekendtgørelsen om krav til digitale læreplaner i folkeskolen, lægger læringsplatformsleverandørerne vægt på, at systemerne understøtter de lokale didaktiske og metodiske valg, som det pædagogiske personale træffer.

Frihed til faglige valg

Hos MoMo fra Systematic er det et fagligt valg, om der skal arbejdes med læringsmål i et givent forløb, og hvor dybt i målsystemet, man ønsker at arbejde, ligesom man kan arbejde med flere konfigurerede målsystemer samtidig, forklarer produktansvarlig Morten Mørup.

Hos Itslearning har læringsmål hele tiden været en valgmulighed, som skolerne selv kan formulere, sammensætte og anvende i den udstrækning, de selv ønsker, fortæller direktør Per Thorbøll.

Og hos EasyIQ har man for nylig gjort det muligt at udvælge kompetencemål i stedet for enkelte videns- og færdighedsmål, ligesom man fortsat kan lave læringsforløb uden at tilkoble mål, fortæller direktør Frank Nygaard – en ændring, som er lavet i samarbejde med brugerne, og som har fået en meget god modtagelse.

Videndeling og samarbejde

Arbejdet med mål er blot en af mange muligheder i det didaktiske arbejde i Meebook, fortæller direktør Søren Adolph.

- Formålet med Meebook har fra starten været større emner som samarbejde, videndeling, skole/hjem samarbejde og tværfaglighed, forklarer Søren Adolph, og tilføjer:

- Vi mener, det er vigtigt, at en læringsplatform i sin struktur ikke dikterer, hvordan der fx skal arbejdes didaktisk, og derfor er metodefrihed et overordnet værdigrundlag for al udvikling af Meebook. 

Et meningsfuldt værktøj

Også hos MinUddannelse er metodefriheden indbygget i systemet, og Fælles Mål eller andre læringsmål er operationelle tilvalg, hedder det.

 - Det er for os en ambition, at man som underviser får direkte adgang til at gennemføre elevevaluering på det niveau, man selv ønsker. Om det er på fagkompetence-, færdigheds- eller forløb-/elevmålsniveau skal være op til den enkelte, siger direktør Jan Gaardboe, og tilføjer:

- Det handler kort sagt om at skabe fornuftige og intuitive evalueringsmuligheder, der både lever op til lovkravene og til undervisernes krav om et meningsfuldt og værdiskabende værktøj, der samtidig ikke dikterer hverken didaktik eller metode i hverdagen.

Meget mere end mål

Mens mål og målstyret undervisning har fået megen opmærksomhed i den offentlige debat, er målene blot en del af pakken for læringsplatformsproducenterne.

Hos Itslearning ønsker man sig, at fokus bredes ud fra blot mål til de andre didaktiske muligheder, der findes i læringsplatformene.

- Vores læringsplatform rummer en masse fleksible værktøjer og metodemuligheder, som skolerne går glip af, når der kun fokuseres på læringsmål og dokumentation, siger Per Thorbøll, direktør.

Hos Meebook fremhæver Søren Adolph – udover fx årsplan og elevplan – tværfaglig planlægning, UPV og samarbejde med eksterne faggrupper og konsulenter.  

EasyIQ forventer, at en øget valgfrihed i forhold til Fælles Mål åbner op for, at Office 365 og/eller Google G Suite fremover kan blive endnu mere centrale elementer i arbejdet med læring og læringsplatformen.

Integrationer, nem deling og sparet tid

Hos MinUddannelse oplever man, at mange undervisere allerede har fået udbytte af, at platformen bl.a. rummer mulighed for nemt at arbejde med og dele årsplaner samt oprette, dele og videreudvikle forløb i teams, samt en række værktøjer til at arbejde med trivsel og alsidig udvikling.

Hos MoMo fremhæver brugerne ofte muligheden for at lægge forløb direkte i skemaet som en meget konkret vigtig kilde til reelt at spare tid, fortæller Morten Mørup. På den måde behøver elever, forældre og medarbejdere kun at kigge på dagens skema, for eksempel på mobiltelefonen, for at få overblik. 

- Vi gør meget ud af at lytte til kommunerne, så de føler, at det bliver deres egen læringsplatform og ikke vores - og lige præcis den funktion er sammen med brugervenligheden rigtig vigtig for de kommuner, vi samarbejder med i dag, siger Morten Mørup.