02. februar 2018

Kurser i grundlæggende dansk, matematik og it udbredes til ansatte i hele landet

KL, FOA og 3F vil nu udbrede en succesrig indsats med kurser til kommunalt ansatte med vanskeligheder i dansk, matematik og it fra 15 kommuner til hele landet. Indsatsen giver bedre medarbejdere, der trives bedre og har mere mod på nye opgaver.

"Det er afgørende for kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, at medarbejderne har de grundlæggende færdigheder i dansk, matematik og it på plads. Det betyder ikke blot, at de kan klare flere opgaver i dagligdagen. De hidtidige erfaringer med denne særlige indsats er også, at det gavner de ansattes generelle trivsel og mod på videreuddannelse og nye opgaver."

Sådan siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, i anledning af, at KL, FOA og 3F har besluttet at udbrede projektet "Bedre til ord, tal og it" fra de nuværende 15 kommuner til hele landet. Det betyder, at kommunale medarbejdere på FOA- og 3F-områderne kan komme på kursus i grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, regning og it, hvis de har behov for det, og at arbejdspladsen samtidig får et væsentligt tilskud til dækning af vikarudgifter.

Både fagligt og personligt udbytte

På nuværende tidspunkt har cirka 3.000 medarbejdere deltaget i kurser. Forbundssekretær i FOA Joan Prahl fortæller, at en evaluering af indsatsen fra de 15 kommuner har vist meget positive resultater for de deltagende både fagligt og personligt.

"Trivsel i jobbet handler også om at føle sig kompetent til at løse sine opgaver. Der kommer hele tiden nye krav til de ansatte i kommunerne om dokumentation, it-systemer og arbejdsgange. Her gør det en stor forskel for at kunne fokusere på kerneopgaven, hvis de grundlæggende færdigheder er på plads," siger Joan Prahl, der også pointerer, at undervisningen inddrager konkrete cases, opgaver og fagsprog fra den enkeltes arbejdsområde.

Kompetencefond sikrer både kurser og vikardækning

Det er Den Kommunale Kompetencefond, som finansierer vikardækningen for medarbejdere, når de deltager i screening og er på kursus. Derudover tilbyder KL, FOA og 3F via indsatsen også vejledning og bistand til de arbejdspladser, der ønsker hjælp til at komme i gang. Kompetencefonden blev etableret af KL og en række fagforbund på det kommunale område i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013. Formålet er at fremme kommunernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for opgaveløsningen og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

”Det er vigtigt, vi understøtter, at medarbejderne sikres de grundlæggende færdigheder, så de kan begå sig på arbejdsmarkedet i dag, men også i fremtiden. Netop færdigheder i læsning, skrivning og it er grundlaget for at komme videre med anden kompetencegivende uddannelse. Derfor er vi i 3F rigtig glade for, at indsatsen nu udbredes til alle landets kommunale arbejdspladser,” siger Ellen K. Lykkegård, formand for Den offentlige gruppe i 3F.

Udbredelsen af "Bedre til ord, tal og it" er allerede trådt i kraft, og den enkelte arbejdsplads eller kommune skal tilmelde sig til Den Kommunale Kompetencefond.

 

Yderligere oplysninger hos:

  • KL, pressechef Søren Kudahl, 3370 3333
  • FOA, forbundssekretær Joan Prahl, 2158 8432
  • 3F, gruppeformand Ellen K. Lykkegaard, 2141 9454