09. februar 2018

KL's høringssvar vedrørende reform af valgbarhedsområdet

KL har den 21. december 2017 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse (reform af valgbarhedsområdet).

Læs høringssvaret i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's høringssvar vedrørende reform af valgbarhedsområdet