16. februar 2018

KL's høringssvar til forslag til lov om ændring af Lov om social service. Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet

KL har afgivet høringssvar til regeringens lovforslag om ændring af lov om social service til at forebygge konkurser på hjemmehjælpsområdet.

Regeringen har sendt forslag til lov om ændring af Lov om social service (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet) i høring den 11. januar 2018.

Lovforslaget følger af regeringens udspil i efteråret 2017 til at forebygge konkurser i ældreplejen: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2017/September/Nyt-udspil-Regeringen-vil-forebygge-konkurser-i-aeldreplejen.aspx

Kommunerne forpligtes med lovforslaget til at:

–    Have beredskabsplaner

–    Stille krav om bankgarantier eller tilsvarende garanti

–    Stille krav vedr. leverandørernes økonomi

–    Foretage efterberegninger af afregningspriser mindst én gang om året ved anvendelse af godkendelsesordning ved tilvejebringelse af det frie valg af personlig pleje og praktisk hjælp.

KL har i sit høringssvar generelt været kritisk over for lovforslaget. KL finder, at det grundlæggende må være virksomhedernes ansvar at sikre, at virksomheden har en sund økonomi, og at det er virksomhedernes ansvar at byde ind med priser, de kan få en sund forretning ud af.

KL finder det desuden uhensigtsmæssigt, at der med lovforslaget vil blive bundet endnu flere ressourcer til administrative opgaver i kommunerne, som i stedet kunne være gået til at varetage kerneopgaverne.

Hele høringssvaret kan findes nedenfor

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service. Forebyggelse af konkurser på