26. februar 2018

KLs bud på fremtidens digitale medarbejderkompetencer

Kommuner oplever, at deres opgaver ændrer sig som følge af digitale og teknologiske løsninger. I forbindelse med initiativ 7.3 "Digitalt kompetente kommuner" i den fælleskommunale digitale handlingsplan har KL givet et bud på fremtidens digitale kompetencer for medarbejdere i kommunerne.

Fremtidens digitale kompetencer for medarbejdere

Samtlige ansatte i kommunerne oplever, at deres opgaver ændrer sig som følge af digitale og teknologiske løsninger. Det gælder både for ansatte på de administrative områder, og på samtlige velfærdsområder. Eksemplerne er mange, fx entreprenørenheder, der modtager digitale indberetninger fra borgere om huller i veje, lærere, der anvender digitale læremidler, halinspektører, der skal indarbejde digital pladsbooking i det daglige arbejde, dataunderstøttede beslutninger på socialområdet og indførelse af velfærdsteknologi som vasketoiletter, sensorer mv i hjemmepleje og på plejehjem.

KL har med udviklingen af det generiske kompetencehjul nu offentligjort et bud på fremtidens digitale medarbejderkompetencer.

KLs generiske kompetencehjul

Der tales ofte om digitale kompetencer, uden at der sættes yderligere ord på, hvad det er. Der findes ikke klare definitioner på digitale kompetencer. Derfor er kompetencehjulet KL's bud på beskrivelse af en række generiske digitale kompetencer, som samtlige medarbejdere i fremtiden skal kunne enten det hele eller dele af. Alle bliver nødt til at orientere sig mod at mestre digitale kompetencer.

Du læse mere om samt afprøve det klikbare hjul for digitale kompetencer for medarbejdere her.

www.kl.dk/digitalekompetencer kan du finde beskrivelser af fremtidens digitale kompetencer, og bud på, hvordan man kan arbejde med digitale kompetencer lokalt. På siden er følgende:

  • Det klikbare hjul for medarbejderkompetencer
  • Værktøj til dialog om digitale kompetencer
  • Kommunale casebeskrivelser, der beskriver en lang række medarbejderes konkrete møde med digitale udfordringer 
  • Gode eksempler på arbejdet med digital kompetenceudvikling

Der kommer også bud beskrivelse af digitale kompetencer for ledere indenfor kort tid.

KL's bud på en konkretisering

De digitale kompetencer er beskrevet, som en række af mere eller mindre adskilte kompetencer, man som medarbejder og leder i kommunerne skal være opmærksomme på og sikre, at man mestrer. Det er ikke alle medarbejdere, der skal have alle kompetencer, og derfor skal den enkelte leder og medarbejder forholde sig til, hvilke kompetencer, der er relevante for netop de opgaver eller forandringer, som man står over for på den enkelte arbejdsplads – og naturligvis på hvilke teknologier og digital understøttelse, der er tilstede ift. de pågældende opgaver.

Om kompetencehjulet

Kompetencedimensionerne i kompetencehjulet er inddelt i del- og underkompetencer. Kompetencehjulet er generisk, det vil sige at det i princippet skal dække digitale kompetencer for alle medarbejdergrupper. Det betyder, at de enkelte dimensioner er beskrevet relativt bredt og generelt, at der er dimensioner, som er relevante for nogle, men ikke for andre medarbejdergrupper, og at der er kompetencer, som nogle medarbejdere ville skulle mestre til fulde, mens andre kan nøjes med et mere basalt niveau.

Beskrivelserne af de generiske kompetencer, skal tilpasses behov, faglighed og temaer for de medarbejdergrupper, der specifikt arbejder med digitale kompetencer. Det kan ske ved lokal tilpasning eller tværgående tilpasning med beskrivelser af konkrete kompetenceprofiler, der beskriver hvad og hvor meget man skal kunne i bestemte roller og funktioner.