08. februar 2018

KL relancerer Kommunernes Fundraisingnetværk

Kommunernes fundraisingindsats er blevet mere professionaliseret og funderet i strategiske overvejelser om at understøtte udviklingsindsatser og skabe merværdi i de projekter, der sættes i søen.

Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde.

Fundraising giver mulighed for at udvikle nye partnerskaber og afprøve nye metoder og medvirker ikke mindst til at indfri kommunernes ambitioner om at levere et højt serviceniveau til borgere og virksomheder.

En mere strategisk fundraising placerer indsatsen centralt i kommunens organisation, sådan at indsatsen kan arbejde i forlængelse af de politiske målsætninger og kommunens vision.

Kommunernes Fundraisingnetværk henvender sig til kommunernes centrale fundraisere. Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som i relevante offentlige myndigheder og hos de private fonde.

Netværket mødes 3 gange årligt. Netværksmødet varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.

Det koster 6.100 kr. ekskl. moms at være med i netværket. Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder.

I 2018 forventes netværket at mødes d. 12. april, 16. august og 22. november.

For første møde er der lavet foreløbigt program, som fremgår nedenfor.

Tilmeld dig KL's Fundraisingnetværk her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Program til kommunernes fundraisingnetværk