01. februar 2018

Godt på vej med folkeskolen

KL igangsætter nu en række indsatser for at understøtte, at alle kommuner og skoler kommer i hus med den nye skoledag.

Med 15 initiativer sætter KL nu fokus på at understøtte kommuner og skoler i arbejdet med den nye skoledag. Initiativerne skal bidrage til at skabe konkrete forandringer i arbejdet med læring, trivsel og social mobilitet i folkeskolen.

”Vi er alle optaget af, at vi får skabt en skoledag, hvor alle elever udvikler sig, trives og lærer så meget, som de kan. Det kræver, at vi får sat skub til de elementer af reformen, som endnu halter ude lokalt. ”Godt på vej – Med folkeskolen” er KL’s bud på, hvordan vi kommer helt i mål. Jeg håber, at alle aktørerne på området vil bidrage til, at de mange initiativer kommer op at flyve,” siger Leon Sebbelin, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Der er primært tale om initiativer, som KL og kommunerne i samarbejde står for. Men en lang række skal også gennemføres i samarbejde med eksempelvis Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen.

”En god skoledag er afgørende, hvis vi skal forbedre elevernes faglighed, deres trivsel og samtidig øge den sociale mobilitet. Og vi har fået rigtig mange af de nødvendige redskaber med den nye skoledag. Dem skal vi alle udnytte til fulde. Fx giver de flere timer og understøttende undervisning os mulighed for i højere grad at koble teori og praksis. Og faglig fordybelse og lektiehjælp giver os mulighed for at støtte de elever, der ikke kan få hjælp hjemmefra – og udfordre de stærke elever.”

Erfaringsudveksling i centrum

Mange kommuner og skoler er godt i gang med udviklingen af den gode skoledag. Dog er der stadig mange, der oplever udfordringer.

”Mange er kommet rigtig langt, og de gode erfaringer skal deles med andre. Derfor er et hovedelement i vores initiativer at sikre, at den erfaringsudveksling finder sted, samtidig med at vi udvikler og understøtter de skoler og kommuner, som har brug for hjælp med at komme helt i mål med den gode skoledag,” siger Leon Sebbelin og fortsætter:

”Vi skaber kun den gode skoledag, hvis indholdet er meningsfuldt for såvel de fagprofessionelle som eleverne og deres forældre. Det mener vi, at de 15 initiativer vil bidrage til – men det er også vigtigt, at dette bliver en fælles indsats for alle aktører, så vi får alle kommuner og skoler godt på vej med folkeskolen.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Godt på vej - Med folkeskolen