23. februar 2018

Fra politik til praksis på børn- og ungeområdet

Den 7. maj er KL vært for konferencen Fra politik til praksis – samspil og balancer i styring og ledelse på børn- og ungeområdet.

Baggrunden for konferencen er et presserende behov for at nuancere debatten om styring og ledelse i kommunerne. Hvad er kommunalpolitikernes og forvaltningens opgave med at rammesætte, sætte mål og følge op? Og hvordan kan man løfte den opgave og samtidig give ledere på skoler og i dagtilbud rum til at sætte lokal retning og skabe mening og professionelt råderum for medarbejderne?

På konferencen møder du markante folketingspolitikere og kommunalpolitikere, kommunale chefer samt en række videnspersoner. De vil udfolde og drøfte aktuelle udfordringer og muligheder i styring og ledelse af børn- og ungeområdet. Mød blandt andre Klaus Majgaard, forstander på Askov Højskole og ekstern lektor på MPG-uddannelsen. Klaus vil med afsæt i sin dybe viden om kommunal styring og ledelse give bud på, hvordan man kan håndtere de spændingsfelter, der kommer til syne, når overordnede idealer på børn- og ungeområdet skal konkretiseres og gøres praksisnære.

 Formålet med konferencen er at:

  1. Tydeliggøre og konkretisere værdien af kommunalpolitisk og forvaltningsmæssig styring og ledelse
  2. Kaste et nuanceret og konstruktivt selvkritisk blik på kommunernes styringspraksis, bl.a. set i lyset af behovet for at skabe gensidig tillid mellem forvaltning, decentrale ledere og fagprofessionelle
  3. Sætte fokus på behovet for helhed og sammenhæng i styring og ledelse på børn- og ungeområdet.

 Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Programpunkter offentliggøres løbende.