01. februar 2018

Forvarsel om fire puljer på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at der i perioden februar til april forventes at blive offentliggjort fire puljer på ældreområdet.

Sundhedsstyrelsens fire puljer på ældreområdet

Puljerne er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet 2018-2021.

  • Fælleskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse. Puljen er på 28,3 mio. og forventes udmeldt medio februar.
  • Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Puljen er på 30 mio. kr. og forventes udmeldt medio marts.
  • Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. Puljen er på 13,2 mio. kr. og forventes udmeldt primo april.
  • Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse. Puljen er på 1,9 mio.kr. og forventes udmeldt ultimo april.

Nedenfor kan du læse mere om de fire puljer.

Fælleskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse

Formålet med puljen er at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere i form af et fælleskabsklippekort. Klippekortet kan bruges til ekstra hjælp til ledsagelse til fx aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund. Fælleskabsklippekortet kan også bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen bruger ekstra tid på at vejlede den ældre om de kommunale eller frivillige tilbud, der er rettet mod at løfte ældre ud af ensomhed. Puljen forventes udmeldt medio februar.

Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Formålet med puljen er at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med rehabiliteringsforløb på ældreområdet med fokus på de svageste ældre. Der kan søges om midler til at gennemføre forsøg, som afprøver metoder og tilgange til rehabiliteringsindsatser for denne gruppe. Indsatserne kan eksempelvis være rettet mod borgere med demens, socialt udsatte ældre og ældre med komplekse sygdomsforløb. Forsøgene skal biddrage til, at de mest virksomme metoder dokumenteres og udbredes i kommunerne. Indsatserne kan eventuelt ske i samarbejde med private aktører. Puljen forventes udmeldt medio marts.

Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab

Formålet med puljen er at biddrage til at skabe tværfaglige systematiske indsatser som skal forhindre, at ældre rammes af de negative sundhedsmæssige konsekvenser, der er forbundet med uplanlagt vægttab eller underernæring. Mange faggrupper kan bidrage til en indsats for ældre i risiko for underernæring, og der kan søges midler til at afprøve forskellige modeller for tværfagligt samarbejde. Puljen forventes udmeldt primo april.

Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse

Formålet med puljen er at hjælpe ældre, som viser tegn på fravær af livsglæde, eller som oplever kriser og sorg. Der kan søges om midler til at fremme de ældres livsglæde og give dem mulighed for at tale om og mestre tanker, kriser og sorg. Derudover skal projekterne også give de ældre redskaber til at nedsætte medicinforbruget. Puljen forventes udmeldt ultimo april.

Puljerne vil blive annonceret i Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev og opslået på www.sst.dk, Puljer og projekter.

Klik her for at læse mere om satspuljeaften på ældreområdet 2018-2021