01. februar 2018

Forældrenes tilfredshed med folkeskolen stiger

Tilfredsheden med folkeskolen blandt forældrene er stærkt stigende. Hele 74 procent af forældrene er meget tilfreds eller tilfreds med deres børns skole, mens kun hver 10. er utilfreds i ny måling, gennemført ultimo 2017. Andelen af tilfredse er steget med 7 procentpoint siden den seneste måling i 2015.

Tilfredsheden blandt folkeskoleforældrene har taget et stort spring opad siden 2015. Det viser den seneste brugertilfredshedsundersøgelse, som Rambøll har gennemført for Økonomi- og Indenrigsministeriet i november-december 2017. Samlet set er tilfredsheden blandt forældrene steget med syv procentpoint siden den tilsvarende undersøgelse i 2015. De nye tal glæder Leon Sebbelin, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi nu næsten er tilbage på samme niveau som før folkeskolereformen. Det har været turbulente år for folkeskolen, hvilket også kunne aflæses i den seneste undersøgelse i 2015. Derfor er det meget opløftende, at forældrene så godt som over hele linjen er markant mere tilfredse med deres børns skolegang end dengang."

Undersøgelsen viser, at andelen af forældre, som er tilfredse eller meget tilfredse er steget med syv procentpoint fra 67 procent til 74 procent fra 2015 til 2017. Samtidig har der været en positiv udvikling på alle parametre, på nær to, hvor tilfredsheden er uændret. 

Klap på skulderen til ledere og ansatte

Blandt de højest vurderede parametre er skolens evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade, udfordre dem fagligt og udvikle barnets evne til at indgå i sociale sammenhænge.

"Det glæder mig, fordi det også er nogle af de områder, som forældrene selv mener er allervigtigst, når de skal pege på, hvad folkeskolen skal kunne. Jeg synes, resultaterne er et stort klap på skulderen til vores dygtige medarbejdere og ledere i folkeskolen. Det er deres store indsats, vi nu for alvor kan se resultaterne af. Nu ser jeg frem til, i samarbejde med alle gode kræfter i og omkring folkeskolen, at fortsætte det gode arbejde og udviklingen af folkeskolen i de kommende år. Vi er langt fra i mål endnu," siger Leon Sebbelin.

Han fremhæver, at KL er på vej med en ny samling af initiativer, som skal bidrage til, at kommunerne kan gøre folkeskolerne endnu bedre.

Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på alle parametre ganske højt mellem 3,4 og 4,0 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "meget utilfreds", og 5 er "meget tilfreds". Men et af de områder, hvor tilfredsheden er lidt lavere, er skolens fysiske rammer indendørs. Det dækker over lokaler, inventar og plads.

"Det er ingen hemmelighed, at vi har et efterslæb på vores bygninger mange steder, og det er utilfredsstillende. Men vi er underlagt et stramt anlægsloft, som betyder, at kommunerne skal prioritere meget nøje, når de planlægger, hvad der skal bygges. Det er en udfordring, vi jævnligt italesætter over for regeringen – og som vi igen vil drøfte, når forhandlingerne om økonomiaftalen for 2019 begynder her til foråret," siger Leon Sebbelin.

Fakta om undersøgelsen

  • 3.600 tilfældigt udvalgte forældre til børn i folkeskolen blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, og 1.692 forældre deltog. Det svarer til en svarprocent på 53.
  • Konsulentfirmaet Rambøll har gennemført undersøgelsen for Økonomi-og Indenrigsministeriet. Der er gennemført tilsvarende undersøgelser i 2014 og 2015.

YDERLIGERE MATERIALE