10. december 2018

Undersøgelse af forventninger til regnskab 2018

KL har anmodet kommunerne om at besvare et spørgeskema om forventningerne til regnskab 2018.

I spørgeskemaet spørges udelukkende ind til kommunernes udgiftsforventninger til service og bruttoanlæg i regnskab 2018.

Spørgeskemaet bedes besvaret senest fredag d. 14. december 2018.

Spørgsmål vedrørende spørgeskemaet kan rettes til Anders Windinge, 3370 3544, anw@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Spørgeskema FR2018

  • LINK

    Link til spørgeskema