12. december 2018

Tag lederskabet på dig – temadage om det personlige lederskab

"Ledelse handler om at skabe følgeskab. Derfor er det personlige lederskab afgørende. For uden personligt lederskab intet følgeskab, og uden følgeskab ingen effekt," siger sekretariatschef i KL Solvejg Schultz-Jakobsen. COK og KL inviterer til fire temadage om det personlige lederskab.

Det personlige lederskab er en af de vigtigste faktorer for at kunne lykkes som leder i en offentlig sektor, som er præget af konstante forandringer, stor kompleksitet og løbende effektiviseringer. Men personligt lederskab kommer ikke af sig selv. Det kræver refleksion og aktiv handling af den enkelte leder.

COK og KL samarbejder derfor med Ballerup, Odense, Viborg og Københavns Kommune om at holde fire temadage, hvor ledere får mulighed for at kickstarte det nye år med faglige oplæg og konkrete værktøjer til at arbejde med deres personlige lederskab. Det sker den 3. januar, den 24. januar, den 28. januar og den 8. marts 2019

Arrangementerne varer en halv dag og indeholder blandt andet:

  • Et fagligt oplæg om personlig ledelse og det personlige "Hvorfor" som motivation for et stærkt lederskab
  • En forskers bud på, hvordan du bedriver god ledelse i komplekse kommunale organisationer
  • Et motivationsoplæg om det personlige ledelsesgrundlags formål, rammer og indhold og bud på, hvordan det personlige ledelsesgrundlag går fra at være en selverkendelsesproces til et konkret værktøj, du kan bringe i spil i din organisation
  • En miniworkshop, hvor du kickstarter processen med at udarbejde dit personlige ledelsesgrundlag – alene og i mindre grupper.

Se mere om temadagene og tilmeld dig her: https://www.cok.dk/ledelsesgrundlag