12. december 2018

Stort personligt ansvar som bestyrelsesmedlem i et selskab

KL har taget initiativ til et kursus for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der samtidig er bestyrelsesmedlem i et kommunalt ejet selskab.

Kursus for bestyrelsesmedlemmer i kommunalt ejede selskaber

Kurset for bestyrelsesmedlemmer er udviklet i samarbejde med Bestyrelsesuddannelserne på CBS og COK, og det er Bestyrelsesuddannelserne på CBS, som afholder kurserne. Der har været afholdt tre kurser i 2018, og der er planlagt endnu ét kursus i 2019.

Baggrund for kursus

Baggrunden for kurset er, at arbejdet i kommunalbestyrelsen er reguleret af den kommunale styrelseslov, mens det i mange selskaber er selskabsloven. Det betyder, at der er stor forskel på regler og rammer, man som henholdsvis kommunalpolitiker og bestyrelsesmedlem arbejder indenfor. Samtidig er det meget vigtigt at være bevidst om de forskellige roller, man har i kommunen og i selskabet.

Interview med Peter Højland

Peter Højland er formand Wonderful Copenhagen og blandt underviserne på kurset. Han har en lang karriere som bestyrelsesformand og -medlem i både offentlige og private selskaber. KL har spurgt Peter Højland om hans erfaringer med at arbejde sammen med kommunalpolitikere i selskabsbestyrelser.

Er det din erfaring fra selskabsbestyrelser, at kommunalpolitikere er klædt tilstrækkeligt på til bestyrelsesarbejdet?

"Min erfaring er, at politikere udpeget til selskabsbestyrelser oftest er dygtige og engagerede, men tit er alt for lidt forberedt på opgaven og de forskelle, der er mellem den politiske verden og rationalerne i selskabers bestyrelseslokaler, herunder indsigt i lovgrundlaget, som regulerer bestyrelsesarbejdet.

Det er bestyrelsen som kollektiv, der har ansvaret for selskabets overordnede ledelse, strategi, kontrol og værdiskabelse."

Hvad skal man som kommunalbestyrelsesmedlem være særligt opmærksom på som medlem af en selskabsbestyrelse, fx med udgangspunkt i forskellen på styrelsesloven og selskabsloven?

"Som medlem af en selskabsbestyrelse (aktieselskab, fond eller fondslignende forening, o.a.) skal man især være opmærksom på:

  • At man skal varetage selskabets interesser i bred forstand og ikke ejeren(e)s særinteresser.
  • I selskabets interesse er den langsigtede værdiskabelse for selskabet et vigtigt pejlemærke. Det er oftest lig med ejers interesser, men ikke altid, fx ved flere ejere.
  • Bestyrelseshvervet er personligt, og man skal alene varetage selskabets interesser.
  • Man er som bestyrelsesmedlem ikke under instruks af ejeren eller den organisation, man er udpeget af (der gælder dog andre regler for §60-selskaber).
  • Man er som bestyrelsesmedlem personligt ansvarlig og hæfter derfor personligt, hvis noget går galt. Så husk at få tegnet ansvarsforsikring.
  • Som bestyrelsesmedlem har man tavshedspligt om, hvad der foregår i bestyrelsen. Derfor må man fx ikke dele sit bestyrelsesmateriale med tredjemand (personer uden for bestyrelsen).

Jeg kan anbefale alle at læse Erhvervsstyrelsens afgørelse i Wonderful Copenhagen-sagen og opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde af 7. april 2017."