07. december 2018

Stor kompleksitet i de kommunale konsulentopgaver

I de kommunale forvaltninger står konsulenterne med meget forskelligatede og komplekse opgaver. Konsulenterne skal kunne agere i spændingsfeltet mellem politiske beslutninger, administrative bestillinger, ledelsesmæssige behov for understøttelse og udvikling af den pædagogiske praksis.

Stor brede i konsulenternes opgavefelt

Konsulenter skal kunne indtage en professionel rolle i samspillet mellem politikere, forvaltningschefer, virksomhedsledere og fagprofessionelle. Det fordrer, at man kan navigere blandt forskellige styringsparadigmer, kan oversætte fra politik til praksis, kan lede forandringsprocesser og samtidig skabe følgeskab. Samtidig skal konsulenter være vidensformidlere og understøtte, at beslutninger træffes med afsæt i den seneste viden fra forskning og praksis. At lykkes som konsulent i en kommunal forvaltning kræver derfor også tæt ledelse, mandatafklaring og god mulighed for sparring.

Netværk for konsulenter

Dette er baggrunden for, at KL har taget initiativ til et netværk for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet. På det næste møde i netværket skal vi arbejde med bredden, kompleksiteten og krydspresset i konsulentopgaven.

Det praktiske og teoretiske perspektiv

Marianne Berthelsen fra Hedensted Kommune vil på netværksmødet dele ud af sine erfaringer som læringschef i Hedensted Kommune. Hun forklarer således om konsulentens rolle:

"Mine konsulenter understøtter det strategiske chefniveau. Deres vigtigste opgave er at medvirke til at sikre den fremdrift, der skaber 'politik i bevægelse'. Det fordrer, at de både kan indtage en faciliterende og styrende position, alt efter hvor vi er i de processer, der løbende skal skabe og forankrer strategier til ny praksis."

Claus Elmholdt fra LEAD vil bringe et teoretisk perspektiv på konsulentrollens udfordringer, og hvordan man lykkes som konsulent. Han fremhæver følgende:

"Det er ikke længere nok for konsulenten at være dygtig til processer, eller at være en skrap specialist. Forventningen er, at du kan integrere ’hård’ ekspertviden med ’bløde’ procesfærdigheder, og at du kan arbejde ind i en strategisk dagsorden med et skarpt fokus på effekter. Jeg vil præsentere en integrativ model for konsulentarbejde, der beskriver fem arbejdsprincipper for udviklingskonsulentarbejde der skaber resultater og effekter i nutidens kommunale organisationer. Med hjælp fra 100 praksiseksperters erfaringer har vi indkredset de arbejdsprincipper og byggesten, der skal til for at lykkes som konsulent."

Konsulentens mange forskellige roller

På det kommende netværksmøde bliver der ligeledes mulighed for at gå i dybden med forskellige emner såsom konsulenten som juridisk bagstopper, konsulenten som økonomistyrer og konsulenten som faglig sparring og kontrollør.  

Stadig ledige pladser

Hvis du og din kommune ikke allerede er med i netværket for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet kan dette stadig nås. Netværket mødes to gange inden sommerferien; 15. januar og 6. juni. Tilmelding sker på mail til HNLA@kl.dk. Prisen for at være en del af netværket frem til sommerferien er 6650,- for 1-2 konsulenter og 8550,- for 3-5 deltagere.