13. december 2018

Se mulighederne og realisér gevinsten

Gevinstrealisering står i centrum for KL’s 2-dages internat den 19. og 20. juni 2019 i Kolding.

Et internat på dine betingelser

Vil du stå stærkere i dit lederskab af forandringsprocesser? Vil du skabe forandringer, der vender minus til plus? Så tag med på KL’s 2-dages internat i juni 2019, og du vil opleve, hvordan du sammen med ligesindede skærper dit strategiske blik for forandringens logikker og potentiale.  

Se målet

Formålet er at træne din sans for værdifulde muligheder, og at du kan tegne mål og retning, udøve lederskab og forandre din kommune i et engagerende samspil med dine kolleger. Frem mod gevinster og postiv forandring for kommunen, dens borgere og erhvervsliv. 

Oplæg til dig

Internatet danner ramme om dig og dine medkursisters læring og refleksion. Et gennemgående tema bliver den menneskelige dimension af gevinstrealisering. Uden mennesker, ingen forandringer. Og uden forandringer, ingen gevinster. Undervejs kommer du tæt på din egen praksis fra dit daglige ledervirke: Hvad gør du godt, og hvilke nye mål vil du sætte dig? Forandringen begynder med dig selv.

Information, tilmelding og kontakt

Du læser mere om kurset og tilmelder dig her.

Vil du vide mere, er du også velkommen til at kontakte vicekontorchef Jan Struwe Poulsen, Center for Digitalisering og Teknologi, på jtp@kl.dk og tlf.: 33703234.