05. december 2018

KL: Finansloven forsømmer livtag med rekrutteringsudfordringerne

Der er ikke afsat varige midler til uddannelse af mere personale i sundheds- og ældresektoren i regeringens finanslov for 2019. Det kan gøre øget dimensionering vanskelig.

Formand for KL's Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler kalder det "ærgerligt og overraskende" at regeringen og Dansk Folkeparti i finansloven for 2019 ikke har afsat permanente midler til en øget dimensionering på SOSU-området. 

"Det er ærgerligt og overraskende, at regeringen ikke i højere grad går ind i kampen for at sikre tilstrækkeligt med personale i sundheds- og ældresektoren, som allerede nu står over for store udfordringer i forhold til at finde tilstrækkeligt med personale. Den mangel bliver kun forstærket i de kommende år og uden permanent finansiering af højere dimensionering, så bliver det vanskeligt at uddanne tilstrækkeligt med personale, og dermed også at levere den velfærd, vi gerne vil," siger Michael Ziegler.

Sund fornuft

Udmeldingen kommer efter regeringens præsentation af finansloven for 2019, hvor rekrutteringsudfordringerne adresseres, men uden varig finansiering til et løft af dimensioneringen.

I oktober præsenterede KL handlingsplanen "Flere hænder i sundheds- og ældresektoren". Handlingsplanen indeholder en række bud på, hvordan de forskellige aktører på området kan bidrage til løsninger på de meget store udfordringer, som flere ældre og mangel på ansatte vil medføre. Her peger KL blandt andet på øget dimensionering samt styrket praktikvejledning – og permanent finansiering heraf. Men efter præsentationen af finansloven for 2019 står det altså klart, at det ønske ikke efterkommes.

"Det havde vi nok forventet, at man ville se sund fornuft i. Når man ikke ønsker det, så forsømmer man også muligheden for at tage et stort skridt i retning af at bidrage til løsningen, hvilket undrer mig. Der er meget retorik og rigtig mange småpuljer i finanslovsteksten, men desværre ikke en klar retning og egentlige livtagsløsninger på denne vigtige samfundsudfordring," siger Michael Ziegler.

Den manglende finansiering kan gøre det vanskeligere at indgå en praktikpladsaftale med en højere dimensionering, end tilfældet er i dag. Men Michael Ziegler slår fast, at KL og alle 98 kommuner vil arbejde benhårdt på at løse denne dagsorden med samme sigte som tidligere.

Arbejder ufortrødent videre

"Vi kommer til at arbejde ufortrødent videre med at finde løsninger på det her. Både de områder, vi selv kan arbejde med i kommunerne, men også i samarbejde med de andre parter. Vi har en stor opgave foran os, som ikke er blevet mindre nu. Den er vi fuldt ud parate til at løfte vores del af," siger Michael Ziegler.

Handlingsplanen og samarbejdet med arbejdsmarkedets øvrige parter vil dermed fortsat være omdrejningspunkt for KL's arbejde med at sikre et stabilt grundlag for fremtidens velfærd.

"Vi har oplevet rigtig meget god vilje fra blandt andre FOA og de øvrige faglige organisationer i forhold til at finde fælles løsninger. Det samarbejde er vi meget optagede af at fortsætte og styrke yderligere. Det er vejen frem, hvis vi skal i mål," siger Michael Ziegler.