05. december 2018

Justering af KL’s organisation

KL har i december 2018 gennemført en justering af organisationen.

Dette sker i forlængelse af KL’s strategi fra efteråret. Her fokuseres der på digitalisering, sundhed og interessevaretagelse.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL organisationsdiagram 04.12.18

  • PDF

    Justering i KL's organisation december 2018