04. december 2018

God dansk økonomi bør fremtidssikre velfærden

Det Økonomiske Råd har tirsdag offentliggjort sin rapport om de økonomiske udsigter for Danmarks økonomi. Råderummet bør anvendes til fremtidssikring af den borgernære velfærd.

De senere år har været præget af kraftig fremgang i dansk økonomi med stærkt stigende beskæftigelse. Økonomien forventes at vokse med ca. 2 pct. om året i de kommende år og vil bidrage til yderligere vækst i beskæftigelsen understøttet af fortsatte stigninger i arbejdsstyrken. 

Vismændene tror således fortsat på et balanceret forløb for den igangværende højkonjunktur, hvor fortsat moderate lønstigninger vil bidrage til en blød landing for dansk økonomi, selvom usikkerheden vurderes at være større end tidligere. Givet den stigende usikkerhed peger vismændene dog på, at der skal udvises agtpågivenhed over for udviklingen på arbejdsmarkedet, og at der bør undgås lempelser af finanspolitikken.

Gigantisk udfordring

KL-formand Jacob Bundsgaard er enig i, at der bør føres en ansvarlig økonomisk politik. Men ansvarlighed handler ikke kun om, hvad der gøres nu og her. Det handler også om, hvordan man forbereder sig på fremtiden.

"I kommunerne står vi overfor en gigantisk udfordring de kommende år på grund af en kraftigt stigende ældrebefolkning, og den udfordring forstærkes yderligere af, at antallet af småbørn forventes at vokse kraftigt i de nærmeste år. Her savner jeg, at Folketinget tager en grundlæggende diskussion af, hvordan der i fremtiden skal blive råd til den borgernære velfærd,” siger  Jacob Bundsgaard.

Mere fleksibel budgetlov efterspørges

Vismændene gentager med god grund budskabet fra forårets rapport om, at budgetlovens indbyggede étårige perspektiv fører til en skævvridning. Vismændene peger derfor på behovet for at styrke det flerårige perspektiv i finanspolitikken, da de mener, at det vil sikre en mere effektiv anvendelse af de offentlige midler.

”Jeg er glad for, at vismændene igen understreger de ulemper, et så kort perspektiv medfører. Det nuværende ét-årige perspektiv bør erstattes med et flerårigt perspektiv, så kommunerne ikke i samme grad som i dag begrænses i deres muligheder for at iværksætte initiativer, hvor afkastet først opnås på lidt længere sigt,” siger Jacob Bundsgaard.