01. december 2018

Fortsæt omstilling og udvikling af velfærdsområderne med afprøvede greb fra MEP

Grebene til at effektivisere og udvikle indsatsområderne under MEP er mangeartede og spænder vidt, men de helt overordnede tilgange kan med fordel oversættes til velfærdsområderne.

I 2018 og 2019 fokuserer moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) på effektiv drift og administration, regelforenklinger samt indkøb indenfor områderne økonomi og regnskab, IT, løn og personale, ejendomme, vej og sociale botilbud.

Områderne er udvalgt, fordi de i sig selv har en volumen og et potentiale, som gør dem interessante i bestræbelserne på at skabe råderum i den kommunale økonomi.

Erfaringerne fra arbejdet med MEP er, at kommunerne lægger sig i selen for at finde nye, kreative løsninger for at frigøre ressourcer til at understøtte lokale dagsordener.

Erfaringerne fra aftalens MEP's første leveår

De indledende reaktioner på moderniserings- og effektiviseringsprogrammet var blandt andet, at der var tale om gammel vin på nye flasker, og at der ikke var mere at hente på den type indsatser og områder.

En ny spørgeskemaundersøgelse fra KL viser dog, at en stor del af kommunerne er i gang med at udvikle nye tiltag på MEP-områderne, som genererer effektiviseringer i de kommende år.

Der er mange veje til at finde effektiviseringer på indsatsområderne, men nogle helt overordnede og tværgående tendenser er, at gevinsterne bliver hentet gennem greb såsom:

  • Kritisk eftersyn og gennemgang af allerede eksisterende indsatser
  • Fokus på kvalitetssikring og højere grad af anvendelse af data
  • Fastsættelse af strategiske mål og visioner
  • Ledelsesmæssigt fokus og opbakning
  • Digitalisering, automatisering og RPA
  • Involvering af relevante aktører for at sikre passende løsninger
  • Tværkommunale samarbejder
  • Ny organisering – samling af driftsopgaver i én enhed og centralisering af opgaver

Det karakteristiske for grebene er, at de går på tværs af indsatsområderne i MEP, og fungerer som håndtag til at effektivisere drift og administration.

En velsmurt administration udgør fundamentet for den gode omstillings- og udviklingsproces

De kommuner der lykkes med at skabe effektivitet på områderne i MEP er således godt på vej til at sikre sig et økonomisk og lokalpolitisk råderum.

På grund af MEP-grebenes generiske kvaliteter kan de også oversættes og bruges som supplement til at skabe omstilling og udvikling på velfærdsområderne, forudsat grebene oversættes til håndgribelige handlepunkter, der kan fungere i den konkrete kontekst.

Omstilling og udvikling af velfærdsområderne kan understøttes af, at kommunerne har en velsmurt økonomi- og personaleadministration, da det er centralt for den bedst mulige udnyttelse af kommunernes samlede lønkroner.  

Det kommer blandt andet til udtryk i KL's udvidede digitaliserings- og organisationstjek af 15 kommuners administration. Tjekket viste, at en velfungerende basisadministration samt troværdig og brugerrettet ledelsesinformation er vejen til at skabe udviklingsorientering.

Det er således disse udviklingstrin, kommunerne kan arbejde med for at skabe fundament for yderligere effektivisering og omstilling jf. figuren nedenfor.

Figur 1: Vejen til en strategisk og velfungerende administration som understøtter udvikling og omstilling

 

En velsmurt administration har således stor betydning for at identificere, hvor og hvordan kommunerne kan omstille og udvikle på velfærdsområderne. Det går hånd i hånd med solide beslutningsoplæg, som understøtter de politiske mål og visioner.

MEP-områderne giver således byggeklodser og greb, som kan anvendes til omstillingsprocesser i kommunerne bredt set.

Læs mere her, om hvordan KL understøtter den dagsorden fremadrettet.