08. august 2018

Vejledende takster for skorstensfejerarbejde for 2018 og 2019

Hermed følger oversigt over de vejledende takster for skorstensfejerarbejde for 2018 og 2019.

Gebyrerne er fra 2018 til 2019 reguleret op med 2,14%, jf. beregningsmodel nedenfor.

Gebyrerne forudsætter, at sodposer udleveres af kommunen. Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer, tillægges gebyret 1%.

Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer samt bortskaffelse af soden, tillægges gebyret 3%.

Gebyrreguleringen er beregnet efter de parametre, som hidtil har været anvendt af KL. Dansk Arbejdsgiver Forenings StrukturStatistik / Løn 2017 herunder den gennemsnitlige timefortjeneste for 2017 ekskl. genetillæg - stigning 2,2%. Danmarks Statistik - forbrugerprisindekst gennemsnit for 2017 for "Tjenester" - stigning 2,0%. De to indeks vægtes med hhv. 70,3% og 29,7%.

Gebyrerne er ekskl. moms.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL vejledende takster 2019