23. august 2018

Turismetræf 18: Erhvervsministeriet og KL præsenterer seneste nyt om destinationsselskaber

Den 4. september inviterer KL til Turismetræf 18 på Tirpitz i Blåvand, hvor du bl.a. kan få seneste nyt om pejlemærkerne for dannelse af destinationsselskaber.

Pejlemærker for destinationsselskaber

Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet, bliver tilføjet på årets program. Line Nørbæk vil sammen med Laila Kildesgaard, direktør i KL, tale om forenklingen af den offentlige turismefremmeindsats og give et indblik i Erhvervsministeriets og KL's overvejelser i arbejdet med at udvikle de fælles pejlemærker, som skal udgøre grundlaget for dannelsen af destinationsselskaber fremover.

Det er en del af den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra d. 24. maj 2018 (PDF), at den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber. Konsolideringen skal bygge på fælles pejlemærker, som aftales mellem regeringen og KL.

Danmarks nye oplevelsesgeografi

Udviklingen betyder, at Danmark står over for en helt ny oplevelsesgeografi, og det er netop overskriften på Turismetræf 18. Der skal indgås nye samarbejdskonstellationer og sættes ny strategisk retning for fælles turismefremme og destinationsudvikling.

På Turismetræf 18 skal vi høre om udenlandske erfaringer med destinationsudvikling og se fremtidens kystsikring som en unik chance for at udvikle Danmark uden for hovedstaden. Vi skal udvikle turismen på tværs af kommunegrænser, udnytte de digitale muligheder og lære, hvordan vi udvikler vores turistattraktioner, handelsstrøg og kulturtilbud ved hjælp af data. Der vil være rig mulighed for diskussioner samt at netværke med gode kollegaer og interessenter på turismeområdet.

Sidste chance for tilmelding

Klik her for at læse mere om programmet og tilmelde dig Turismetræf 18. Der er begrænsede pladser tilbage, og tilmeldingsfristen er d. 26. august.

NB: Rundvisningen på Tirpitz er desværre fuldt booket, og programmet bliver opdateret.