23. august 2018

Temadag om patienterstatning

Kommunerne har fået et udvidet erstatningsansvar, hvis borgere kommer til skade, når de er i behandling i kommunen. Derfor afholder KL temadag om lovudvidelsen og hvad den har af betydning i kommunerne.

Siden den 1. juli 2018 har en vigtig lovændring betydet, at kommunerne nu har et udvidet erstatningsansvar indenfor behandlings- og lægemiddelområdet. Det er nyt, at døgninstitutioner, boformer og plejehjem er omfattet loven. 

Eksempler på skader, der er omfattet erstatningsordningen

  • Utilstrækkelig sårpleje
  • Medicineringsfejl
  • Skadelige bivirkninger af medicin
  • Forsinket behandling på klare sygdomstegn
  • Skader i forbindelse med genoptræning

Autoriserede sundhedspersoner har efter loven pligt til at oplyse en borger om erstatningsmuligheden, hvis man tror, der skal være sket en skade.

Men det kan være svært at gennemskue, hvornår en borger har ret til erstatning og hvornår det ikke er tilfældet. Derfor afholder KL en temadag om emnet.

 

Temadag om lovændringen

Temadagen afholdes fredag den 12. oktober fra kl. 10 til kl. 14 og det koster 500 kroner at deltage inkl. forplejning. Temadagen henvender sig både til jurister og sagsbehandlere i kommunen, men også til autoriserede sundhedspersoner, der arbejder i kommunen.

 

Hvis der er spørgsmål til temadagen kontaktes, Louise Dybdal:
Tlf: 2093 9221, mail: ldy@kl.dk

Det er muligt at læse mere om det og tilmelde sig her:

http://tilmeld.kl.dk/temadag-patienterstatning2018