27. august 2018

Styrket fælles retning for kommunernes it-arkitektur

De fælleskommunale it-arkitektur mål, -principper og -regler er nu blevet samordnet med de nye fællesoffentlige arkitekturprincipper og –regler. Ved samme lejlighed er de politiske mål med en fælleskommunal it-arkitektur blevet genbesøgt og gjort tidssvarende.

Når din kommune skal anskaffe digitale løsninger, skal du nu kun kigge ét sted for at finde grundstenene til at efterspørge en it-arkitektur, der skaber grundlag for sammenhæng og genbrug på tværs af løsninger og myndigheder.

Øget fokus på data og sikkerhed i de nye it-arkitekturmål

It-arkitekturmålene har til formål at sætte retning for kommunernes fælles digitaliserings- og arkitekturarbejde og understøtter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020's målsætning om en nær og tilgængelig, effektiv og sammenhængende kommunal sektor.

Som følge af kommunernes stigende anvendelse af data f.eks. til brug for styring og evidens samt øget opmærksomhed på databeskyttelse, har kommunerne med revisionen tilføjet to nye it-arkitekturmål om henholdsvis data og sikkerhed. De øvrige tre mål er justeret med et generelt hævet ambitionsniveau i forhold til de tidligere formulerede mål fra 2011.

It-arkitekturmålene blev godkendt af KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg den 10. august 2018.

Arkitekturprincipperne er samordnet med de fællesoffentlige

KL har sideløbende med revision af de fælleskommunale it-arkitekturmål revideret de fælleskommunale it-arkitekturprincipper fra 2013 i en proces, der har involveret it-arkitekter fra især kommuner, KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen.

De reviderede arkitekturprincipper er samordnet med de fællesoffentlige arkitekturprincipper og – regler, som kommuner og regioner aftalte med Staten i forbindelse med 'Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur 2017'. I processen har det af hensyn til kommunernes særlige behov for at kunne dele data på tværs været nødvendigt at opretholde fire specifikke fælleskommunale arkitekturregler. KL arbejder for at også de fire specifikke regler bliver indarbejdet i den fællesoffentlige it-arkitektur, som er under konstant udvikling.

Samordningen er gennemført for at gøre det så enkelt som muligt for kommunale it-arkitekter og leverandører at kende og forstå arkitekturkravene. Fordelen er, at de nu kun skal kigge ét sted, i stedet for både at skulle forholde sig til både fællesoffentlige og fælleskommunale arkitekturprincipper, eventuelt også domænespecifikke.

KL ser et behov for at gøre kravene endnu mere operationelle. For hver af de 26 arkitekturregler udarbejder KL derfor videre med en uddybning, som nærmere redegør for betydningen for den kommunale anvendelse, f.eks. i form af baggrund, vejledning og særlige opmærksomhedspunkter. Det uddybende materiale bliver publiceret i efteråret 2018.

Du finder de nye arkitekturmål på siden Arkitekturmål på kl.dk eller på Fælleskommunale Arkitekturmål på INFO for Rammearkitekturen

Du finder de nye arkitekturprincipper og – regler på siden Arkitekturprincipper og -regler på kl.dk eller Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler på INFO for Rammearkitekturen

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Fælleskommunale arkitekturmål, principper og regler - v. 1.0. Godkendt af ABU 10-08-18 (1)

 • LINK

  Arkitekturmål

 • LINK

  Arkitekturprincipper og -regler

 • LINK

  Arkitekturmål på INFO for Rammearkitekturen

 • LINK

  Arkitekturprincipper og -regler på INFO for Rammearkitekturen