08. august 2018

”Selvfølgelig skal webben være for alle!”

Ville du stille dig op foran Borgerservice og stoppe en borger med ordene: ”Desværre. Du kan ikke komme ind. Du har rødt hår og fregner”? Næppe!

Ordene kommer fra Sinnet Ellehauge Haag. Hun er tidligere webleder i Herning Kommune, hvor webtilgængelighed er blevet et hjertebarn. Nu arbejder hun som chefkonsulent i Digitaliseringsstyrelsen med implementering af den ny webtilgængelighedslov som ansvarsområde.

”I årevis har vi accepteret, at der hver dag er borgere, der ikke kan få hjælp hos kommunens digitale borgerservice – hjemmesiden – og de tilhørende digitale selvbetjeningsløsninger. Eller i hvert fald har store udfordringer med det,” siger Sinnet og fortsætter:

”Det kan fx være, fordi de er farveblinde, ordblinde, egentligt blinde, ryster eller har lammelser, så de ikke kan bruge en mus eller har ADHD eller kognitive udfordringer. Disse medborgere udgør 15-20% af brugerne på hjemmesiden og de digitale løsninger. De er helt og aldeles afhængige af, at vi der arbejder med web – hvad enten det er som udvikler eller redaktør – ved, hvordan vi gør webben tilgængelig for alle. Og at vi gør det.

På KL’s Kommunikationsdøgn fortæller Sinnet om sine erfaringer med at skabe kommunal webtilgængelighed. Men inden da har vi bedt hende svare på nogle spørgsmål.

Hvorfor bør kommunerne satse på at øge webtilgængeligheden?

Webtilgængelighed er ikke bare forskrifter og lovgivning – det er frihed, lighed og mulighed for levende mennesker. Mennesker, som ikke har en kinamands chance for selv at sikre, at de kan bruge hjemmesiden, appen eller den digitale selvbetjeningsløsning, vi som offentlig myndighed stiller til rådighed.

Det er derfor, du som webansvarlig skal være villig til at være den venlige vagthund i forhold til IT-leverandører og insistere på, at deres produkter lever op til loven. Og gå målrettet efter at aflive digitalt utilgængelige PDF-filer, selvom resten af organisationen nidkært vogter over dem.

Hvilke potentielle faldgruber ser du?

Den størst faldgrube er nok at tro, at webtilgængelighed er noget, man kan arbejde med i en periode og så vinge af med et flueben og sige: Nu spiller det. Nu kan vi gå videre til noget andet.

At arbejde med webtilgængelighed er IKKE et projekt! Det er at tænke og handle digitalt på en ny måde. Det er et paradigmeskift.

En anden risiko er, at man bliver så frustreret over at skulle gøre ting på en ny måde i en presset hverdag, at man udelukkende ser og forholder sig til sin egen og organisationens udfordringer frem for at fokusere på de borgere, der har brug for en fokuseret, fælles indsats fra det samfundsmæssige fællesskab, de er en levende del af.

Hvad er dine tre bedste råd til kommuner, der ønsker at satse på øget webtilgængelighed?

  • Allier dig med nogen, der ved noget om webtilgængelighed og kan give dig del i den viden.
  • Hold snuden i sporet og vær den venlige vagthund, der bider dig fast og insisterer på, at IT-leverandørens produkt skal leve op til lovens krav – og kontroller, at den rent faktisk gør det.
  • Motiver organisationen til at samarbejde ved helt konkret at vise dem, hvordan et menneske, der er udfordret på tilgængelighed, bruger (eller ikke kan bruge) hjemmesiden. DET åbner øjnene og viser nødvendigheden hos de fleste.

KL's Kommunikationsdøgn afholdes d. 11.-12. oktober i Korsør. Læs mere og tilmeld dig her.