23. august 2018

Leon Sebbelin: Kommuner og stat skal turde at tænke nyt på kulturområdet

Kultur- og fritidsområdet spiller en afgørende rolle for kommunerne, men der er brug for nye tilgange, hvis området skal kunne følge med udviklingen, lyder det fra Leon Sebbelin forud for Kulturmødet på Mors.

Kommunerne er de helt store aktører på kultur- og fritidsområdet og står for over halvdelen af de midler, som samlet set anvendes på området.

Området spiller en vigtig rolle for kommunerne, da det har potentiale til at udvikle lokal identitet og engagerede fællesskaber. Men virkeligheden ændrer sig for kommunerne i disse år. Tænk bare på demografiske ændringer, stigende udgiftspres og teknologiske alternativer.

”Museerne, teatrene, foreningerne osv. i landets kommuner er allerede i fuld gang med at tænke nyt. Og det er også nødvendigt, hvis fremtidens unge skal gøre brug af de forskellige kultur- og fritidstilbud. Samtidig er det nødvendigt, at staten også tager sit ansvar for, at det kan lade sig gøre,” siger Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Kulturmødet på Mors

Leon Sebbelin deltager i fire arrangementer på Kulturmødet den 23. – 25. august.

Her skal han blandt andet debattere, hvordan vores kulturtilbud skal se ud i fremtiden. Og hvilken rolle staten skal spille på kulturområdet.

”Jeg glæder mig meget til Kulturmødet på Mors. Ikke mindst glæder jeg mig til at tale med vidende og visionære personer fra dansk kunst- og kulturliv og politik – og markere den kommunale tilgang til områderne,” siger Leon Sebbelin.

KL på Kulturmødet

SCENEKUNSTEN BEVÆGER OS

Debat med udgangspunkt i virkelige historier fra scenekunstens verden. Politikere og publikum stiller spørgsmål til scenekunstens egne eksperter.

Moderator: Anne Middelboe Christensen, balletanmelder Dagbladet Information

Panel: Leon Sebbelin, borgmester. Rasmus Nordqvist, kunst- og kulturordfører. Bertel Haarder, kulturordfører. Pernille Weiss, rådgiver og politiker. Mogens Jensen, kulturordfører

Tid: Torsdag den. 23. august kl. 19.15-21.00

Sted: Limfjordsteatret

BESØG I HUSEUM OG CARPORTSAMTALE

Leon Sebbelin i samtale om oplevelser i HUSEUM – et privat hjem som museum – og museernes rolle i fremtiden.

Deltagere: Leon Sebbelin, borgmester. Nils M. Jensen, direktør Organisationen Danske Museer. Flemming Just, formand Organisationen Danske Museer.

Tid: Fredag den 24. august kl. 10.00-10.50

Sted: KulturVejen 27

FREMTIDENS MUSIK- OG KULTURSKOLER

Musik- og kulturskoler skal løse en vigtig og kompleks samfundsopgave. Hvordan bliver de fortsat et centralt omdrejningspunkt for børn og unges møde med kunst og kultur?

Moderator: Peter Hanke, dirigent og forsker i lederskab

Panel: Leon Sebbelin, borgmester. Anja Reiff, formand Danske Musik- og Kulturskoleledere. Julie Heebøll Clausen, kulturskolechef Skanderborg Kulturskole. Steen Lindgaard, kulturchef Børne- og kulturchefforeningen. Christian Juhl, politiker. Inge Nesgaard, formand Kulturskolen Aalborg. Peder Christian Kirkegaard, borgmester

Tid: Fredag kl. 16.00-17.15

Sted: M.C. Holms Skole Fællesrum

AT BYGGE BRO TIL EN TEENAGER

De unge læser mindre i fritiden og bruger kulturtilbud anderledes, primært på grund af mængden af digitale tilbud og de længere skoledage. Læsning styrker både empati og kendskabet til andre verdener end ens egen. Men hvordan skaber vi stærke læsere? Hvordan rækker vi ud til de unge med kulturtilbud? Som afslutning på samtalen taler kulturminister Mette Bock med DRs børneværter fra 2GOBOG fra DR.

Moderator: Geeti Amiri, forfatter og foredragsholder. Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks Biblioteksforening

Deltagere: Leon Sebbelin, borgmester Rebild Kommune. Mette Bock, kulturminister. Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen. Gitta Malling, leder Limfjordsteatret. Henrik Bo Nielsen, museumsdirektør Museumskoncernen ROMU. Tine Segel, formand Bibliotekarforbundet. Anne Mette Thorhauge, lektor Kommunikation Københavns Universitet

Tid: Fredag 17.30-18.30

Sted: Folkescenen

Efter debatten ”At bygge bro til en teenager” vil kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin præsentere deres planer for efterårets biblioteksdebat.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om Kulturmødet og find programmet