10. august 2018

Kystkonference d. 12. september

KL og Kystdirektoratet arrangerer en konference om den nye administration af kystbeskyttelsesloven.

Den nye kystbeskyttelseslov træder i kraft d. 1. september. Fra da af overgår myndighedsopgaverne omkring kystsikring til kommunerne.

KL og Kystdirektoratet inviterer til konference om den nye administration.  På konferencen sætter hovedaktørerne retning for kystbeskyttelsen og inviterer til debat om kommunernes nye rolle og den fremtidige forvaltning af kysterne.

Debatten udfolder sig på baggrund af oplæg om myndighedsopgaven, om muligheder for at fremme flere hensyn med anlæg til kystsikring, og om finansiering af disse anlæg.

Konferencen afholdes på Comwell Klarskovgaard ved Korsør d. 12. september 2018. Deltagerprisen bliver 1.900 kr.

 

Nærmere om program og tilmelding annonceres i uge 33, 2018.