30. august 2018

Kvalitet i sagsbehandlingen overfor nye målgrupper på børnehandicapområdet

KL og COK inviterer til en spændende temadag om kvalitet i sagsbehandlingen over for børn og unge med psykiske og fysiske handicaps.

Kom i dialog med Ankestyrelsen og få inspiration fra nye kommunale initiativer.

Børne- og socialministeren har i april 2018 for anden gang offentliggjort et danmarkskort over omgørelsesprocenterne i klagesager på social- og børneområdet. For børnehandicap er omgørelsesprocenten steget fra 46 pct. i 2016 til 52 pct. i 2017. Omgjorte sager dækker over klagesager der ændres eller hjemvises af Ankestyrelsen.

Momentum har gennemført en analyse, som viser, at fra 2010 til 2017 er andelen, der har fået en diagnose inden de fylder 15 år steget fra fire til ni procent. Børnene og de unge får især diagnoserne ADHD, autisme, angst og/eller depression. Ankestyrelsen bekræfter, at klagesager på børnehandicapområdet i stort omfang handler om børn og unge i disse målgrupper

Kom til KL og COK's temadag og få ny faglig viden og input til, hvordan I kan løfte kvaliteten i jeres sagsbehandling og indsatser overfor børn og unge med handicap og deres familier. På dagen vil der også være mulighed for at danne netværk og udveksle erfaringer på tværs af kommuner.

Tilmeld dig temadagen i København d. 31.10.2018 og i Århus d. 07.11.2018 her: https://www.cok.dk/kvalitet-sagsbehandlingen-overfor-nye-malgrupper-pa-bornehandicapomradet