29. august 2018

Kommunernes arbejdsgangsuddannelse - skab resultater med arbejdsgangsanalyse

Kommunernes arbejdsgangsuddannelse er målrettet interne konsulenter i kommunerne, der arbejder med at gennemføre analyser og optimering af arbejdsgange og forretningsprocesser, fx i forbindelse med robotics, digitalisering og kvalitetsudvikling. Det er en fordel, hvis I er to eller flere fra samme kommune – arbejdsgangsanalyser køres bedst i makkerskab. Men du er også meget velkommen alene.

Uddannelsen består af tre moduler med hjemmearbejde mellem modul­erne, og ved kursets afslutning vil du have opfyldt følgende læringsmål:

  • Du kan gennemføre kortlægning og redesign/optimering af en proces, herunder gennemføre observation og brown-paper workshops, med inddragelse og involvering af de ledere og medar­bejdere, der kender processerne.
  • Du kan anvende forskellige kreative metoder og analyser til at fremme optimering af arbejds­gange.
  • Du kan facilitere en gruppe af fageksperter i et forløb, hvor du får deres kollektive viden og ideer i spil.
  • Du kender de væsentligste fald­gruber for en analyse og ved hvordan du skal håndtere dem.
  • Du kan dokumentere dine proces­ser korrekt i BPMN (Business Proces Model Notification).
  • Du har konkret optimeret en proces i egen kommune.

Kommunernes arbejdsgangsuddannelse består af tre moduler af 1 + 2 + 2 dage med en praktisk, virkelig case imellem modulerne. Casen væl­ger du selv med en leder/chef i kom­munen. Undervisningen består af en kombi­nation af oplæg ved kursuslederen, grup­pediskussioner og praktisk afprøvning af metoder (ca. 50%). Der vil være ca. 100 siders læsning ifm uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her

Du kan både deltage i København og i Kolding:

D. 14. januar + 6.-7. marts + 13.-14. maj i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S - UDSOLGT

D. 15. januar + 13.-14. marts + 20.-21. maj på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

EKSTRA HOLD:

D. 23. april + 27.-28. maj + 25.-26- juni i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

D. 4. september + 8.-9. oktober + 5.-6. november på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding