28. august 2018

KL's høringssvar til høring over bekendtgørelser vedrørende de frie grundskoler

KL har modtaget udkast til høring over bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud, bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler med høringsfrist den 28. august 2018.

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar.

KL finder det bekymrende, at der i bilagene lægges op til at gøre tidligere offentlige ytringer gældende i forhold til at godkende en fri grundskole. Fokus bør være på skolens drift og virke. KL mener ikke, at initiativtagere, ledere, bestyrelsesmedlemmer eller ansatte på frie grundskolers tidligere offentlige udtryk bør tillægges den beskrevne vægt, da det vil få konsekvenser for borgeres ytringsfrihed.