09. august 2018

KL's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker)

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker) med høringsfrist den 13. august 2018.

KL takker for muligheden for at indgive høringssvar.

KL er overordnet positiv over for lovforslaget. Især hilser KL det velkomment, at kommunerne får mulighed for at indføre integrerede biblioteker uden at skulle søge dispensationer og lignende.

KL mener dog, at kommunerne skal være bevidste om, at talentklasser i musik ikke skal være på bekostning af elevens læring i skolens øvrige fag. Fx ved udelukkende at bruge den understøttende undervisning til ekstra musikundervisning.

Samtidig mener KL, at det er vigtigt at være opmærksom på, at forsøget med talentklasser i musik, som lægger til grund for dette forslag, viser, at det hovedsageligt er elever fra ressourcestærke hjem, som benytter tilbuddet.

Der tages forbehold for politisk behandling.