14. august 2018

KL´s svar på høring af forslag til ændring af sundhedslove

KL´s svar på høring af forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed og forskellige andre lov

Høringssvaret fra 13. august 2018 kan læses herunder

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's Høringssvar vedr. diverse sundhedslove