21. august 2018

KL: Kystmilliard er tiltrængt

Det er meget positivt, at regeringen i deres kommende finanslovsforslag vil afsætte en milliard til kystbeskyttelse langs den jyske vestkyst. Men der er også behov i andre dele af landet.

Regeringens kommende finanslovsforslag vil indeholde mere end en milliard kroner til at beskytte de udsatte områder langs den jyske vestkyst, hvor havet årligt nogle steder æder sig flere meter ind i landet. Dermed lægger regeringen op til en kraftig udvidelse af de midler, som årligt sættes af til kystbeskyttelse.

"Det er meget positivt, at regeringen nu for alvor sætter ind med en tiltrængt økonomisk håndsrækning til borgerne i udsatte områder, så vi nu forhåbentlig ser den længe ventede opdatering af kystsikringen. Der er et efterslæb, som man nu kan få gjort noget ved," siger formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, Jacob Bjerregaard.

Beløbet fordobles

I forslaget vil regeringen hæve det beløb, man via fællesaftaler med kommuner langs den jyske vestkyst har aftalt at bruge årligt på udsatte strækninger. Nogle kommuner har foreslået at fordoble beløbet, det tilslutter staten sig nu. Fra 2020 vil beløbet stige til det dobbelte af det nuværende beløb på 96, 9 millioner kroner til 184,6 millioner kroner om året frem mod 2024. Det er fortsat grundejernes eget ansvar at foretage kystsikring – men nogle strækninger er så udsatte, at staten i årtier har hjulpet med kystsikring.

Dog advarer Jacob Bjerregaard om, at også andre dele af landet har behov for hjælp med kystsikring. Det behov kunne imødekommes, hvis den pulje på 60 millioner, som regeringen har afsat til delvis finansiering af diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger, blev udvidet og gjort permanent.

Behov i hele landet

"Der er ingen tvivl om, at vestkysten er særdeles hårdt ramt, men borgerne langs kyster i de indre danske farvande oplever i disse år, at behovet for kystsikring stiger. Det er en stor udfordring for grundejere, som i de kommende år vil komme til at fylde mere og mere. Jeg kunne godt tænke mig, at man allerede nu, gerne i samarbejde med kommunerne, tog skridt til at imødegå de udfordringer. Det bliver kun dyrere af at vente," siger Jacob Bjerregaard.

De kommende fællesaftaler og den endelige medfinansiering fra kommunerne skal forhandles i løbet af efteråret. 

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs regeringens forslag om kystmilliard