23. august 2018

KL har afgivet høringssvar til Beskæftigelsesministeriets forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond

Forslaget giver lønmodtagernes mulighed for at overdrage deres krav på løntilgodehavender i de tilfælde, hvor der i konkurssituationer er tvivl om, hvorvidt der er tale om en virksomhedsoverdragelse, og hvem der i sidste ende skal betale.

Lovforslaget løser ikke kommunernes udfordringer i forbindelse med konkurssituationer, særligt på velfærdsområdet, hvor der er en lovgivningsmæssig forsyningsforpligtelse. Som reglerne er i dag, er der risiko for, at kommunen kommer til at hæfte for lønmodtagertilgodehavender, som leverandøren ikke har betalt frem til konkursen, hvis kommunen har en dialog om overtagelse af opgaven med leverandøren inden konkursdekretet er afsagt. Det betyder, at kommunen kommer til at betale to gange, da der allerede er betalt for lønomkostninger som en del af kontraktsummen.

Høringssvaret er afgivet med forbehold for bestyrelsens behandling på mødet den 20. september 2018.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar - ændring af LG-loven