13. august 2018

Invitation til temadag om arbejdsgiverpraksis på daginstitutionsområdet

Kom til gratis temadag om arbejdsgiverpraksis på daginstitutionsområdet i KL.

KL har siden 2015 arbejdet med forskellige projekter om god kommunal arbejdsgiverpraksis. I det arbejde er der blandt andet taget initiativ til et helhedsorienteret arbejdsgiverindblik på daginstitutionsområdet, hvor det overordnede formål er, at KL som interesseorganisation understøtter kommunernes arbejde gennem handlingsorienterede redskaber, mulighed for vidensdeling og bedre ledelsesinformation.

KL's arbejde med kommunal arbejdsgiverpraksis på daginstitutionsområdet har tidligere resulteret i en tids- og opgaveregistreringsanalyse foretaget i samarbejde med 5 kommuner og ca. 700 kommunale medarbejdere, der viste, at det pædagogiske personale brugte 80 pct. af deres tid sammen med børn.

Fokusset på arbejdsgiverpraksis på daginstitutionsområdet bliver ultimo 2018 fulgt op med udgivelsen af et inspirationsmateriale, der sætter fokus på en række arbejdsgiverrelaterede emner specifikt på daginstitutionsområdet, der skal fokusere på fakta, inspiration til best practice og kommunal vidensdeling. 


Invitation til temadag

I denne forbindelse vil der i efteråret blive afholdt en temadag, der vil bestå af hhv. fakta- og inspirationsoplæg samt workshops med fokus på vidensdeling og drøftelsesspørgsmål. 

Temadagen vil omhandle følgende arbejdsgiverrelaterede emner på daginstitutionsområdet:

  • Sygefravær/arbejdsmiljø
  • Personaleressourcer


Praktisk information

Målgruppen for temadagen er forvaltningsniveau samt evt. pædagogiske ledere.

Temadagen afholdes:

  • Torsdag d. 27.september kl. 10-17


Temadagen afholdes i KL-huset.

Deltagelse er gratis.


Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til analysekonsulent Trine Dahl Iversen på TRDI@kl.dk