29. august 2018

IGU-læringsseminar - Sæt kryds i kalenderen den 4. eller 5. oktober 2018

KL, LO og DA inviterer til IGU-læringsseminarer, der bidrager med inspiration og vidensdeling om konkrete praksisser, og som understøtter det fortsatte arbejde med IGU'en.

Regeringen, KL, LO og DA har i 2017-2018 kortlagt nogle af de over 1500 IGU-forløb, der er oprettet for flygtninge. Målet er at lære, hvad der indtil nu er gået godt, og bruge de gode eksempler og erfaring som inspiration for andre, så ordningen kan blive endnu mere succesfuld.

Kortlægningen indebærer besøg og interview på 45 IGU-arbejdspladser, 15 Jobcentre, 2 sprogcentre og 2 AMU-udbydere. En del af denne viden er løbende blevet offentliggjort på www.ugens-igu.dk. På læringsseminarerne offentliggøres hele kortlægningen i et informationskatalog.

Formål

Formålet med dagen er at zoome ind på nogle af de mange vellykkede IGU-forløb, der nu er oprettet og udbrede de positive erfaringer til kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og sprogskoler.

Dagen kommer bl.a. til at byde på en række shareshops med fokus på vi-densdeling om konkrete praksisser, håndtering af udfordringer og gode erfaringer. Her kan du møde virksomheder, IGU-ansatte og kommunale fag-personer, som giver et indblik i deres erfaringer med IGU, og hvor der er mulighed for spørgsmål og en fælles drøftelse af praksis.

Dagen vil desuden bestå af en række plenumoplæg, som kan tjene som inspiration, og der vil være mulighed for at netværke på tværs af kommu-ner, uddannelsesinstitutioner og sprogskoler.

Program for læringsseminarerne følger.

Målgruppe

Læringsseminarerne henvender sig til alle, som beskæftiger sig med IGU, herunder fx IGU-koordinatorer, medarbejder i integrationsindsatsen, uddan-nelsesinstitutioner, sprogskoler og virksomheder, som har IGU-ansatte eller overvejer at få det m.m.

Tid og sted

Læringsseminaret afholdes både i Vest- og Østdanmark. 

VEST:
Den 4. oktober 2018, kl. 9.30-15.00
Skanderborg Park Hotel & Konference
Skovsvinget 10
8660 Skanderborg

ØST:
Den 5. oktober 2018, kl. 9.30-15.00
Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavs Gade 1
2630 Taastrup

Pris

Deltagelse er gratis, og sker efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding

Vi åbner for tilmelding til begge seminarer primo september. Det vil blive annonceret her på hjemmesiden.