21. august 2018

Høringssvar til udstedelse af ny ændrings-bekendtgørelse for folkeskolens prøver

KL har modtaget udkast til udstedelse af ny ændringsbekendtgørelse for folkeskolens prøver med høringsfrist den 20. august 2018.

KL har ingen bemærkninger til ændringsbekendtgørelsen for folkeskolens prøver.