16. august 2018

Høring over udkast til lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler

KL har modtaget udkast til lov om ændring om kommunale internationale grundskoler med høringsfrist den 16. august 2018.

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar.

KL mener, at det er en god ide at lovrevisionen udsættes, så der er mulighed for at indhente flere erfaringer.

Notat om evaluering af lov nr. 609 af 6. maj 2015 om kommunale internatio-nale grundskoler viser, at flere kommuner kunne tænkes bruge loven, så-fremt loven blev revideret — og især rummer mulighed for at oprette klasser på eksisterende skoler. KL stiller sig gerne til rådighed i forhold til drøftelse af ændringer i rammerne for at oprette internationale grundskoler inden for nærværende periode. Det vil give et større vidensgrundlag i forhold til den endelige lovrevision. KL mener, at den endelige lov bør give kommunerne rammer, der giver mening i den lokale kontekst.