30. august 2018

Hent inspiration til fremtidens effektive kommune

Brikkerne til budget 2019 er ved være lagt. Men allerede nu skal de nye brikker findes frem for budget 2020. To KL-konferencer giver dig de nyeste analyser, cases og datamuligheder i forhold til at understøtte den økonomiske styring og omstilling på de store velfærdsområder.

Af Jane Møller Pedersen, programchef i Økonomisk Sekretariat, KL, og Peter Riis, chefkonsulent i Økonomisk Sekretariat, KL

Der er generelt gode udsigter for dansk økonomi i disse år. Alligevel befinder velfærdsproduktionen og den offentlige sektors økonomi sig i et krydspres mellem strukturelle og demografiske forandringer samt forventninger om stigende kvalitet i velfærden. Det medfører et behov for, at der hele tiden skabes råderum ved at omstille den eksisterende drift. Det gælder både i forhold til strukturtilpasninger, hvor kommunerne skal sikre, at antallet af skoler og ældreydelser tilpasses den ændrede efterspørgsel. Men også i forhold til at udvikle og levere nye smartere og billigere løsninger. 

Kommunerne er i fuld gang med at lægge brikkerne til næste års budget 2019. Og der er mange kombinationer afhængig af kommunens aktuelle økonomiske og demografiske situation. Anvendelse af data er en forudsætning for at identificere og realisere gevinsterne og for at drive fremtidens effektive kommune med høj kvalitet. 

Flere kommuner arbejder i dag målrettet med data på tværs af velfærdsområder. Der er mange muligheder, og udfordringen er ikke at miste orienteringen, når en global bølge om data rammer, men at fokusere på de realistiske løsninger og erfaringer fra andre kommuner. 

KL afholder inden for de kommende måneder to forskellige konferencer, som på hver sin led vil give inspiration i forhold til budget 2020 og den fremadrettede omstilling af kommunerne. Først en konference om effektiviseringer og råderum og senere en konference om at udnytte de mange muligheder i brugen af data og ledelsesinformation i styring af kommunen. 

Kickstart budget 2020

Budgettet for 2019 vedtages i oktober, men allerede i november og december lægges de første rammer for budget 2020. Hvilke opgaver skal i spil til økonomisk analyse, og hvilke budgetprocedurer skal der arbejdes efter fremadrettet? 

Med konferencen ”Kommunaløkonomisk råderum 2018 – i et 3-årigt perspektiv” præsenteres nye analyser, værktøjer og cases, der kan understøtte den økonomiske styring og omstilling på de store velfærdsområder. På konferencen vil det blandt andet blive drøftet ud fra en aktuel analyse af kommunernes budgetprocedure, hvordan budgetproceduren tilrettelægges, så der kommer fokus på økonomisk råderum.

Der præsenteres forskellige eksempler på, hvordan kommuner de seneste år har sat fokus på råderum gennem budgetproceduren. Hvad er de seneste tendenser? 

I flere parallelsessioner præsenteres eksempler fra det specialiserede socialområde, skole- og dagtilbudsområdet og ældre- og sundhedsområdet. 

Hvor har kommunerne arbejdet med udvikling og omstilling, der frigør ressourcer, og hvor er der behov for at se kritisk på nuværende praksis? På de tre store velfærdsområder gives der eksempler på analyser og metodiske tilgange, der kan anvend­es til overvejelse om råderum. Der præsenteres blandt andet eksempler på, hvordan nogle kommuner har arbejdet med ressourcestyring og bedre arbejdstilrettelæggelse på socialområdet og på skoleområdet. 

Derudover præsenteres på baggrund af det netop vedtagne budget 2019 og erfaringer fra de fælleskommunale råderumsanalyser samt regeringens og KL’s fælles ”Moderniserings- og Effektiviseringsprogram” (MEP) 10 interessante og markante eksempler, som har frigjort økonomisk råderum. 

Fra data til viden og resultater

Den omstillingsproces, som er nødvendig på tværs af de kommunale serviceområder for at sikre fremtidens økonomiske råderum, kan ikke lade sig gøre uden god brug af data. Det er for eksempel en kæmpe udfordring, når der i fremtiden både skal leveres hjælp til flere ældre, hvor forventningen er en endnu bedre hjælp end i dag, samtidig med at udgifterne ikke må løbe løbsk. 

Men adgang til data er ikke nok – det er kun første skridt på vej mod ny viden og nye erkendelser af muligheder og sammenhænge. Viden opstår først, når man har analyseret og fortolket sine data. Alle taler disse år om data, og ingen er i tvivl om, at perspektiverne er store. Kunsten for kommunerne er ikke at fare vild i datajunglen. 

Når KL den 12. december afholder konferencen ”Når data skaber velfærd”, vil vi for andet år i træk sætte fokus på, hvordan kommunerne kan anvende data til effektiviseringsgevinster og mere velfærd. Konferencen vil fokusere på de muligheder, der allerede i dag er tilgængelige. Deltagerne vil få inspiration og ideer, der som udgangspunkt ikke kræver investering i nye systemer, men mere handler om at investere medarbejdertid og ledelsesfokus i at udnytte de allerede eksisterende muligheder. 

Find vej ud af dilemmaerne

Når kommunerne får adgang til stadig flere data, skaber det både muligheder og dilemmaer. For hvordan harmonerer dataanalyser og nøgletal med en kompleks virkelighed, hvor ikke to borgerforløb er helt ens? 

Data fra andre borgeres ydelsesforløb kan understøtte, at den enkelte borger oplever en mere målrettet hjælp og støtte, eksempelvis når man skal hjælpes fra ledighed til beskæftigelse, eller når et barn har særlige behov. Men hvor langt kan og skal man gå, før der opstår etiske eller juridiske dilemmaer? 

På datakonferencen vil deltagerne få politiske perspektiver på disse dilemmaer. Konferencens hovedfokus vil dog være på de konkrete kommuneeksempler, som kan inspirere og vise nye veje.  

Det er en svær kunst at omsætte data til god ledelsesinformation til politikere og topledelse i en kommune. For det forudsætter, at medarbejderne ved, hvad der efterspørges oppefra. Men det kan være svært for politiker­en at efterspørge de rigtige nøgletal og analyser, hvis man ikke ved, hvad der kan lade sig gøre. Især når der er stor forskel på datakvalitet og muligheder på de forskellige områder. På datakonferencen vil en række kommunale direktører debattere og eksemplificere, hvordan man kan løse disse dilemmaer og ikke ende i en gordisk knude.

Sikker dataanvendelse 

Alle har i år skullet forholde sig til den nye databeskyttelsesforordning. Det har sat en dagsorden, hvor man ikke kommer uden om at håndtere dataetik og databeskyttelse. På KL’s kommende datakonference vil tilgangen være anvendelsesorienteret. Når alle snakker databeskyttelse, er der risiko for, at vi bliver mere forsigtige end nødvendigt er. 

Målsætningen med datakonferencen er, at deltagerne bliver inspireret af sessioner med konkrete cases inden for blandt andet ledelse med data, anvendelse af data på sociale områder, anvendelse af FLIS, data til at afsløre social snyd og meget mere.

 

Kommunaløkonomisk råderum: "Kommunaløkonomisk råderum 2018 – i et 3-årigt perspektiv” afholdes onsdag den 6. november i Odeon Odense. Hør blandt andet statens perspektiver på råderum i kommunerne ved undervisningsministeriets departementchef, Søren Hartmann Hede. Læs mere og tilmeld dig her.

Datakonference: "Når data skaber velfærd” – KL’s datakonference 2018 afholdes onsdag den 12. december på Comwell i Kolding. Hør blandt andet Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, KL’s formand for børn og undervisning Thomas Gyldal Petersen og en lang række kommunale eksempler. Læs mere og tilmeld dig her.

Teksten er oprindeligt skrevet til Økonomisk Perspektiv i Nyhedsmagasinet Danske Kommune.