23. august 2018

Godt med forenkling af beskæftigelsesindsatsen, men vi er ikke i mål

KL er tilfreds med, at der er landet en politisk aftale om en enklere beskæftigelsesindsats. KL har længe ønsket og taget initiativ til omfattende forenkling, men aftalen er ikke så ambitiøs som håbet. Derfor er effektiviseringspotentialet på baggrund af aftalen heller ikke så stort.

"Det er godt, at der nu er kommet en aftale om en mere enkel beskæftigelsesindsats. Aftalen vil betyde, at de ansatte i jobcentrene i højere grad kan koncentrere sig om kerneopgaven, nemlig en skræddersyet indsats til borgerne, som vil komme både virksomheder og borgere til gavn. Vi kvitterer for, at der er lyttet til KL's ønsker. Men desværre er forenklingen ikke så gennemgribende, som KL havde ønsket."

Sådan siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, som reaktion på den aftale om ændring af beskæftigelsesloven, som et bredt flertal i Folketinget i dag er blevet enige om.

Han slår derfor også fast, at forenklingerne ikke har det samme effektiviseringspotentiale, som ministeren lægger op til.

Forkert at sætte kommuner under administration

Aftalen indeholder også et såkaldt opfølgningskoncept, der løbende skal følge kommunernes resultater tæt, og der oprettes en statslig task force, der kan hjælpe kommuner, som har dårlige resultater. Thomas Kastrup-Larsen hilser det velkomment, at der er åbenhed om kommunernes resultater, når man samtidig giver kommunerne større frihed. Men KL-udvalgsformanden er kritisk over for, at kommuner også skal kunne sættes under administration, hvis de ikke leverer de forventede resultater.

Aftalen indeholder også en forsøgsordning, hvor a-kasserne får ansvaret for kontakten med de ledige i de første tre måneder. KL vil følge forsøget nøje, fordi det kan skabe uklarhed om ansvaret og forringe kommunernes muligheder for en tidlig og effektiv indsats. Men KL vil selvfølgelig gå konstruktivt ind i dialogen med Beskæftigelsesministeriet og a-kasserne om, hvordan det nye forsøg skal udmøntes i praksis.

"Det afgørende er, at borgerne får en meningsfuld beskæftigelsesindsats, som hurtigst muligt får dem i arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder nogle principper for arbejdsdelingen, hvor borgeren får en enkel og sammenhængende indsats. Samtidig skal beslutninger og økonomisk ansvar hænge sammen," siger Thomas Kastrup-Larsen.