13. august 2018

Folkeoplysningsseminar i Fredericia og København 2018

KL inviterer til seminar i Folkeoplysning den 6. november i Fredericia og den 20. november i København. Formålet med seminarerne er at give deltagerne et uddybende kendskab til dele af det folkeoplysende område.

Seminarerne giver mulighed for at opnå en dybere forståelse af specifikke områder af folkeoplysningsloven og skal ses som en fortsættelse af KL's grundkursus i folkeoplysningsloven.

Målgruppe

Seminarerne henvender sig til medarbejdere på kultur- og fritidsområdet, som dagligt arbejder med administration, rådgivning og politisk sagsbehandling på folkeoplysningsområdet. Det er primært for medarbejdere med erfaring inden for det folkeoplysende område, og det forudsættes at deltagerne har et kendskab svarende til pensum på KL's grundkursus i folkeoplysningsloven.

Indhold og undervisere

Seminarerne afholdes som to separate 1-dags seminarer, som hver består af ét specifikt emne i folkeoplysningsloven. Seminaret i Fredericia d. 6 november omhandler lokale- og aktivitetstilskud efter folkeoplysningsloven og seminaret d. 20 november i København, omhandler ændringerne i folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017.

Underviser på begge seminarer er:

Ole Munch, tidligere formand og nu konsulent for Fritidssamrådet Danmark.
Derudover vil I også møde Kim Jessing Pedersen, konsulent i KL og facilitator på kurset.

Form

Seminarerne udbydes i et samarbejde mellem KL og Fritidssamrådet og indeholder dels gennemgang af relevant lovtekst og supplerende vejledninger/skrivelser og dels inddragelser af praksiseksempler og deltagernes egne erfaringer. 

Hvis du har nogle gode cases eller spørgsmål, som er relevante for kurset og deltagerne, er du meget velkommen til at sende dem på forhånd til konsulent Kim Jessing Pedersen på kijp@kl.dk.

Pris

Prisen for deltagelse på seminaret er 1.995 kr. (ekskl. moms) og dækker undervisning, forplejning og materiale.

Tilmelding

Tilmeldingen til seminaret i Fredericia kan findes her, og tilmeldingen til seminaret i København kan findes her.

Tilmeldingen er først gældende når betalingen er registreret og herefter vil den være bindende.

KL forbeholder sig ret til at aflyse seminaret ved manglende tilmeldinger.

Yderligere information

Har du spørgsmål af praktisk karakter, kan du kontakte chefsektretær Annika Rosendal på arn@kl.dk eller studentermedhjælper Mathilde F. Bickersteth på mafb@kl.dk. Faglige spørgsmål kan rettes til konsulent Kim Jessing Pedersen på kijp@kl.dk.

Tid og sted

Seminaret i Fredericia afholdes d. 6. november 2018, kl. 9 – 15.00 , Uddannelsescentret Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia.

Seminaret i København afholdes d. 20. november 2018, kl. 9 – 15.00 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København.

Betaling

Der betales ved tilmelding og kan ske enten med betalingskort eller via EAN.