30. august 2018

Finanslovudspil deler gaver ud, mens kommuner kæmper med økonomien

KL-formanden ærgrer sig over, at finanslovudspillet stort set ikke tager højde for den kolossale demografiske udfordring i de kommende år.

"Vi tager naturligvis gerne imod flere penge til kommunale kerneområder som børn og ældre. Men det er en alvorlig mangel i udspillet, at det stort set ikke tager højde for den alvorlige demografiske udvikling, som ikke mindst kommunerne står overfor i de kommende år. Det virker underligt, at kommunerne i denne tid kæmper hårdt for at nå i mål med stramme budgetter, og efterfølgende vil regeringen så dele milde gaver ud med finansloven. Nogle kommuner kan risikere at stå i den barokke situation, at de først skal fyre eksempelvis pædagoger og derefter ansætte dem igen om nogle måneder."

Sådan siger KL-formand Jacob Bundsgaard som reaktion på det finanslovudspil, som regeringen har fremlagt i dag. Her lægger den blandt andet op til at afsætte 250 millioner årligt over fire år til at opruste indsatsen for børn fra sårbare og udsatte familier. Derudover indeholder udspillet et løft på 100 millioner kroner årligt til at styrke indsatsen for de mest psykisk syge. Og regeringen vil afsætte 180 millioner i 2019 til en styrket ældrepleje, herunder bl.a. en større indsats mod ensomhed blandt ældre og initiativer til at imødegå udfordringer med rekruttering af SOSU-personale.

"Der er gode takter i flere af de enkelte initiativer. Ikke mindst er det et godt signal, at regeringen vil styrke indsatsen for at rekruttere flere medarbejdere på SOSU-området. Det er også et meget vigtigt fokuspunkt for kommunerne. Det er afgørende for fremtidens ældrepleje, at vi har tilstrækkeligt med kvalificeret SOSU-personale," siger Jacob Bundsgaard.

KL-formanden tager også positivt imod, at regeringen vil afsætte betydeligt flere penge til kystbeskyttelse langs den jyske vestkyst. Men KL-formanden peger på, at behovet for kystsikring desværre er langt større – også i andre dele af landet.