27. august 2018

Digitalt værktøj til afklaring af flygtninges kompetencer

Nyt værktøj til at kompetenceafklare flygtninge og kontanthjælpsmodtagere med begrænsede danskkundskaber, så kommuner hurtigt kan skabe et godt match mellem virksomhed og borger

Nyt kompetenceafklaringsværktøj

STAR har netop offentliggjort et nyt værktøj til afklare kompetencer og erhvervserfaring hos flygtninge og kontanthjælpsmodtagere med begrænsede danskkundskaber, så de kan komme hurtigere på arbejdsmarkedet, og der kan skabes et godt match mellem virksomhed og borger. Samtidig er en grundig kompetenceafklaring en vigtig forudsætning for at tilknytningen til arbejdsmarkedet får et langsigtet perspektiv.

Kompetenceafklaringsværktøjet er målrettet udvalgte faglærte og ufaglærte job i brancher med gode jobmuligheder, og er inspireret af Skanderborg Kommunes gode erfaringer med anvende værktøjet i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Det digitale værktøj er en del af to- og trepartsaftalerne mellem regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter. 

Branchepakkeværktøj og sprogkort til kompetenceafklaring

Materialet til kompetenceafklaring består af en brochure med 10 branchepakker, hvor typiske arbejdsopgaver, krav, uddannelse og kompetencer er beskrevet samt sprogkort med billeder af de 30 mest anvendte ord inden for den enkelte branche.

Brochuren er et hjælpeværktøj der giver en fælles forståelse for muligheder og krav på det danske arbejdsmarkedet og er med til at sikre en fælles platform i dialogen mellem jobcenter og borger. 

Sprogkortene er et visuelt værktøj, som har til formål at understøtte jobcentrets kompetenceafklaring i kombination med brochuren. Sprogkortene kan også anvendes af virksomheder til at understøtte den daglige dialog om arbejdsopgaver samt af sprogcentre til understøtte den virksomhedsrettet undervisning.

Værktøjet findes på otte forskellige sprog.

Vil du høre mere?

Vil du høre mere om Skanderborg Kommunes arbejde med værktøjet samt selv prøve at anvende det, kan du tilmelde dig Integrationstræf 18 den 17. september på Hotel Nyborg Strand. Her har du mulighed for at deltage i workshop 7 "Værktøj og sprogkort til afklaring af flygtninges kompetencer" hvor der sættes fokus på hvordan værktøjerne kan bruges som en fælles platform i dialogen med flygtninge, virksomheder og sprogcentre. Klik her for tilmelding:  http://tilmeld.kl.dk/Integrationstraef18

Det digitale værktøj til kompetenceafklaring findes på Jobnet: https://info.jobnet.dk/da/jobsøger/kompetence-afklaring-flygtninge