14. august 2018

Danmarks første legeprofessor: Legen er essentiel i forhold til at ruste børn til hverdagen i det 21. århundrede

Helle Marie Skovbjerg blev i foråret 2018 ansat som Danmarks første legeprofessor. Hun færdes til daglig på Kolding Designskole, hvor hun har fået til opgave både at forske i leg, og at sætte leg på dagsordenen nationalt såvel som internationalt.

Børn skal øve sig i at mestre det uforudsigelige

Legen er et centralt element i det pædagogiske grundlag i den nye dagtilbudslov. Det understreges blandt andet, at legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af dagtilbuddet. Netop dagsordenen i forhold til balancen mellem den lærende og den legende tilgang, som italesættes i den nye lov, er en dagsorden, der optager Helle Marie Skovbjerg: "Jeg ser et skifte i tilgangen til, hvordan vi bedst ruster børnene til fremtiden, hvor legen får en mere fremtrædende rolle og anerkendes som noget, der har en værdi i sig selv."

Som en del af sin forskning er Helle Marie Skovbjerg blandt andet optaget af, hvordan legen kan udvikle en livspraksis hos børn, der matcher hverdagen i det 21. århundrede: "I dag er verden præget af usikkerhed og uforudsigelighed, men vi kan bruge legen til at give børn mulighed for at øve sig i at mestre det uforudsigelige", fortæller Helle Marie Skovbjerg.

KL's faglige temamøder om "Fra ny lov til udvikling af pædagogiske læringsmiljøer"

Du kan høre mere om Helle Marie Skovbjergs perspektiver på leg og vigtigheden heraf, når hun gæster KL's faglige temamøder på dagtilbudsområdet den 24. oktober i Roskilde og den 25. oktober i Herning. På temamøderne vil hun fortælle om legens betydning for børn i alderen 0-6 år, og herunder sat i relation til det pædagogiske grundlag i den nye dagtilbudslov.

Du kan tilmelde dig de faglige temamøder her.