28. august 2018

Almen praksis henvisning til kommunale forebyggelsestilbud (2014-2017)

Formålet med dette analysenotat er at belyse omfanget af elektroniske henvisninger foretaget af almen praktiserende læger til kommunale forebyggelsestilbud i perioden 2014-2017. Analysen bygger videre på en tidligere KL analyse, hvor data for perioden 2014-2016 blev analyseret.

Baggrund

I 2017 udkom KLs nyhedsbrev Momentum med en historie om at almen praktiserende læger sjældent henviser til kommunale forebyggelsestilbud (Momentum, 18.09.17). Analysen byggede på henvisningsdata for perioden 2014-2016. Nu gør tilgængeligheden af 2017-data det muligt at følge op på udviklingen siden 2016. Nærværende analyse har derfor til hensigt at opdatere udvalgte figurer fra den tidligere analyse.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Almen praksis henvisning til kommunale forebyggelsestilbud

  • LINK

    Momentum-artikel: "Mange læger glemmer kommunale forebyggelsestilbud"